Rozhovor 04. říjen 2020

Jak udělat z Prahy atraktivní místo pro výzkum? Vytvořit vědcům dobré podmínky k práci a životu

Praha se stane atraktivnější pro výzkumníky tehdy, když zlepší jejich pracovní a životní podmínky. Právě zajímavé příležitosti a témata mohou podle projektového manažera a fundraisera Daniela Mazura vynahradit ve výzkumu v porovnání s Německem nižší platy.

Čím můžete jako vědec Pražskému inovačnímu institutu (Pii) přispět?
Inovační institut mi dal na starost témata aplikace inovací do městské infrastruktury. To znamená například instalaci solárních panelů na školní budovy. Úzce to souvisí s mou předchozí vědeckou profesí, protože téma přeměny a uchovávání energie bylo přesně obsahem i mého vědeckého výzkumu. Díky tomu se v této problematice odborně velmi dobře orientuji. Pokud jde o solární články, na množství střech mimo historické centrum Prahy stojí za to vyzkoušet projekty s obnovitelnými zdroji energie, a posunout tak Prahu k výrobě energie pro svoji spotřebu.

Inovační institut se nebude zaměřovat jen na energetiku, ale i třeba na podporu vědeckých pracovníků na území hlavního města Prahy. Co vše pro vědce může Pii udělat?
Jsem přesvědčený, že Praha by mohla přispět zejména tím, že bude ve spolupráci s univerzitami vytvářet pro mladé vědce zajímavé příležitosti. Aby se etablovali nejen jako špičkoví výzkumníci, ale aby měli šanci podílet se na tvorbě takových výsledků, jaké ostatní lidé pocítí i ve svém běžném životě.

Je důležité se zaměřit na to, aby Praha byla pro výzkumníky vůbec atraktivní. Právě zajímavé příležitosti, témata mohou vynahradit třeba nižší platy ve srovnání s Německem. Nestačí jen přispívat na platy našich výzkumníků navrátivších se z doktorských studií v cizině, ale vytvořit jim i dobré podmínky k práci a životu obecně.

Vraťme se k vašemu tématu úspory energií, s nímž souvisí i vnitřní prostředí škol a špatné větrání ve třídách. I to by se mělo stát součástí vašeho projektu v Pii?
Ve skutečnosti jsou to dva různé záměry, které bychom zkusili řešit zároveň. Ano, jsme přesvědčeni, že je zapotřebí se důkladně zaměřit na vnitřní prostředí škol. Ukazuje se, že projekty energetických úspor, takzvané zateplení objektů, často vedou k horšímu větrání a tedy horším podmínkám pro učení. Navázali jsme spolupráci s výzkumníky, kteří se na jedné pražské vysoké škole věnují jak energetice budov, tak jejich vnitřnímu prostředí. V současné době společně s pracovníky z několika pražských fakult připravujeme projektovou přihlášku o externí finance.

Co by mělo být výsledkem?
Z našich snah by měl vzejít stavební projekt pro konkrétní školní budovu. Máme na to zhruba celé tři roky.

Daniel Mazur / projektový manažer a fundraiser

Daniel Mazur pracuje v Pražském inovačním institutu jako projektový manažer a fundraiser. Projekty pod jeho vedením cílí na inovační potřeby města. Díky svým
mnohaletým zkušenostem z akademického prostředí a projektového managementu dokáže dobře identifikovat potřeby vědců a propojit je s komerčním sektorem. Daniel vystudoval fyziku povrchů a plazmatu na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy a následně fyziku materiálů na Illinoiském technologickém institutu v americkém Chicagu. Několik let pak pracoval jako fyzik na katedře pevných látek Ženevské univerzity ve Švýcarsku, odkud se poté vrátil zpět na svou pražskou alma mater. V rámci experimentální fyziky se propracoval k projektovému managementu a získávání finančních zdrojů pro základní a aplikovaný výzkum. Ve volném čase stále působí v oborové České vakuové společnosti a vede resortní tým Pirátské strany pro oblast vzdělávání a vědy.

 

Tento web používá ke správnému fungování soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Zavřít Více informací