Vzdělávání

Světový týden kreativity ve vzdělávání

Světový týden kreativity a inovací - WCIW (World Creativity and Innovation Week) se letos poprvé zaměřuje na oblast vzdělávání a využíváme tedy unikátní příležitosti téma kreativity ve vzdělávání komunikovat i v České republice. Zapojením se do této mezinárodní akce, která se bude konat ve dnech 15. až 22. dubna 2022, apelujeme na širší využití kreativity, umění a inovací ve vzdělávání na základních a středních školách v ČR. Světový týden kreativity ve vzdělávání připravuje v ČR platforma uMĚNÍM - Platforma pro kreativní učení ve spolupráci s Pražským inovačním institutem a dalšími partnery, mimo jiné organizacemi Kreativní Praha, Kreativní Česko či Pražské kreativní centrum.

V rámci programu akce proběhne celá řada odborných diskusí a konferencí, happeningů ve veřejném prostoru nebo kampaní na sociálních sítích a v médiích. Naším cílem je veřejnosti přiblížit principy a dopady kreativního vzdělávání, ale také vyvrátit stereotypy, které jsou s ním spojovány. Rádi bychom v rámci akce upozornili na důležitou roli uměleckých a tvůrčích přístupů ve vzdělávání a akcentovali důležitost inovací. Koncept rozvoje kompetencí k tvořivosti a podnikavosti by měl být také ústředním tématem v proměně obsahu, metod a forem vzdělávání, k modernizaci a revizi rámcových vzdělávacích programů, ke které v současnosti dochází. 

 

Sledujte událost na Facebooku>>

 

tyden

 

PROGRAM

 

ÚTERÝ 19. dubna

Pražské kulturní fórum (panel: HUMAN CAPITAL)

⊚ Kino Přítomnost, 14:00 - 17:00 

 

STŘEDA 20. dubna

Workshop Rozvoj tvořivosti pro pedagogické pracovníky a žáky ZŠ a SŠ

⊚ PIC, 13:30 - 15:30

Registrace

 

Pražské kulturní fórum (panely: INFRASTRUCTURE and FESTIVALS)

⊚ Kino Přítomnost, 9:00 - 17:00

 

Kreativně vzdělávací ateliér 

⊚ Kampus Hybernská, 10:00 - 14:00 

 

Prague Innovation Mixxer: Technologie a inovace ve vzdělávání

⊚ PIC, 17:00 - 19:30

Registrace

Sledujte stream

 

Networking / Party kulturních aktérů a organizací v oblati kreativity

⊚ PKC, 16:00 - 22:00

 

Jakou roli hraje kultura, umění a vzdělávání v globálních společenských krizích

⊚ Kampus Hybernská, 18:00

 

ČTVRTEK 21. dubna

European Creative Industries Summit  (General Assembly through Zoom)

⊚ online, 9:00 - 14:00

 

Kulatý stůl: Kreativní vzdělávání: výzvy a bariéry /uMĚNÍM/

⊚ GHMP Dům U Kamenného zvonu, 14.30 - 17.00

 

Konference Tvořivost jako zdroj inovací a podstata vzdělávání

⊚ PIC, 13:00 - 18:00

Registrace

Odkaz na stream

 

Workshop: Playshop -  hravostí k inovacím 

◎  PIC, 17:30 - 19:30

Registrace

 

PÁTEK 22. dubna

Busfest/ Zlín

⊚ Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 15:00

Studenti Univerzity Tomáše Bati pořádají již třináctý ročník netradičního hudebního festivalu v jedoucích trolejbusech, tentokrát na téma pojízdné zoo. Festival, který má díky zasazení do trolejbusů naprosto jedinečnou atmosféru, začíná v pátek 22. dubna v 15:00 na zlínské točně pod zimním stadionem a v 18:00 se rozjedou první trolejbusy. Vstupenky, kterých je pouze limitované množství, mohou zájemci zakoupit na webové stránce https://busfest.cz.

 

Vernisáž Jihlava mi není FUK

⊚ Ulice Matky Boží v Jihlavě, 17:00

Proč nechodíme do jihlavských parků? Jaká místa v Jihlavě nám připomínají důležité události z historie a čemu má smysl stavět pomníky? Zvládáme soužití s cizinci? To jsou otázky, na které se ptali žáci a mladí lidé z projektu Jihlava mi není fuk! Odpovědi se dozvíte tento pátek na vernisáži. Více o projektu na jihlavasodvahou.cz.

 

Zakončení Světového týdne kreativity, kulturní program pro veřejnost

⊚ Pražské kulturní centrum, 16:00

Akce proběhne pod záštitou Hany Třeštíkové, radní pro kulturu HMP

 

 

razitko

 

Workshop Rozvoj tvořivosti pro pedagogické pracovníky a žáky ZŠ a SŠ

Kdy: středa 20. 4., 13:30-15:30

Kde: PIC 

Garant akce iKAP II

Registrace zde>>

Tvořivost je jednou ze základních dovedností spojených s klíčovou kompetencí k podnikavosti. V úvodním bloku workshopu se dozvíte, co je divergentní myšlení a jak je možné jej rozvíjet už od útlého věku; a jaké metody lze použít pro práci s nápady žáků. Praktická část pak rozdělí účastníky na 2 skupiny podle stupně vzdělávání na základní a střední. Skupinu ZŠ povede zkušená lektorka, metodička a podnikatelka Veronika Šancová, která je autorkou projektu Prototýpci, a budete si moci vyzkoušet konkrétní metody rozvoje divergentního myšlení. Program pro střední školy připravuje Martin Vítek z Nadačního fondu vzdělávání a podnikání, který je tváří projektu Soutěž a podnikej a autorem související metodiky pro práci s nápady ve výuce. 

Akce je realizována v projektu iKAP II - Inovace ve vzdělávání jako součást aktivit vznikajícího Centra podpory podnikavosti. 

Lektoři workshopu: 

 • ◉ Kateřina Lichtenberková - odborná konzultantka Centra podpory podnikavosti; odborná pracovnice Národního pedagogického institutu 
 • ◉ Veronika Šancová - autorka projektu Prototýpci, metodička projektu iKAP JMK II 
 • ◉ Martin Vítek - Nadační fond vzdělávání a podnikání, Soutěž a podnikej

 Akce se koná v rámci projektu iKAP II - Inovace ve vzdělávání. Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0021106.

logolink OPVVV

 

razitko

 

Prague Innovation Mixxer: Technologie a inovace ve vzdělávání

Kdy: středa 20. 4., 17:00 - 19:30

Kde: PIC 

Garant akce Podnikatelské a inovační centrum hl.m.Prahy (PIC) a Prague Smart Accelerator (PSA)

Realizováno v rámci projektu Prague Smart Accelerator spolufinancovaného z OP VVV reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_055/0016956.

Registrace zde>>

Odkaz na stream>>

Pronikněte do Vzdělávání 21. století 

Jaké jsou potřeby vzdělávání ve 21. století a jak na ně reagovat? Jakou roli hrají kreativita a technologie a jak s nimi efektivně pracovat ve třídě? A kdy má digitalizace smysl? Na dalším Inovačním Mixéru otevřeme nejen to, ale dozvíte se také, jak využít virtuální realitu či 3D tisk pro vzdělávací procesy či jak inovativně vyučovat podnikání. 

Zaměříme se na to, jak mohou inovace měnit paradigma formálního vzdělávání.  Představíme si praktická řešení inovativních konceptů, které reflektují nejnovější požadavky na moderní vzdělávání. Zapojte se do moderované diskuse s odborníky z praxe, ve které budeme diskutovat o nejnovějších trendech i výzvách moderního vzdělávání. 

Prague Innovation Mixxer

Pravidelné měsíční setkání organizované Podnikatelským a inovačním centrem hl. města Prahy (PIC). Cílem setkání je poskytnout platformu pro sdílení informací a propojení subjektů, kteří se podílejí na rozvoji inovativních řešení problémů moderního života ve městě. Každé setkání má zvolené téma a účastní se ho především představitelé firem, samosprávy, akademické obce a odborníci na danou problematiku. Akce jsou veřejné a přístupné lidem, kteří se o problematiku zajímají. Na každé akci představí hosté v krátkých příspěvcích konkrétní téma dané problematiky. Úvodní příspěvky jsou následované moderovanou diskuzí a volným networkingem.

Řečníci:

Úvodní slovo: Mariana Čapková/ Předsedkyně Výboru pro výchovu a vzdělávání / Začleňování ukrajinských dětí do českého školského systému a inovace ve vzdělávání s tím spojené

 • ◉ Andrej Braguca / Virtual Lab/Jak české školy smysluplně využívají virtuální realitu
 • ◉ Pavel Pelčák / Prusa Pro školy PRUSA Research a.s. / 3D tiskárna jako gamechanger: Proč ji mají firmy i školy a jak může pomoci i vám?
 • ◉ Pavol Hejný / H-Edu a CollBoard.com / Jak místo zakazování mobilů a tabletů využít digitalizaci pro vzdělávání 21. století
 • ◉ Lucie Drimlová / SŠ pedagog / Digitalizace ve škole: efektivně, bezpečně a prakticky/ - pohled z praxe
 • ◉ Václav Švec / ČZÚ - Tiimiakatemia / Inovativní podnikání aneb vzdělávej se praxí

Akci moderuje Bohumil Kartous / ředitel Pražského inovačního institutu

Časový harmonogram akce:

 • 17:00 - 17:15 - úvodní slovo

 • 17:15 - 18:15 - příspěvky řečníků

 • 18:15 - 19:00 - moderovaná diskuze s hosty

 • 19:00 - 19:30 - volný neformální networking

 

razitko

 logolink OPVVV

Konference Tvořivost jako zdroj inovací a podstata vzdělávání

Kdy: čtvrtek 21.4., 13:00 - 18:00

Kde: PIC 

Garant akce Prague Smart Accelerator

Realizováno v rámci projektu Prague Smart Accelerator spolufinancovaného z OP VVV reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_055/0016956.

Registrace zde>>

Odkaz na stream>>

Tvořivost a tvůrčí proces jsou zdrojem inovativního myšlení a vzniku inovací. Tvořivost je základem, nikoli doplňkem vzdělávání. Vychází z lidské přirozené touhy po poznání, objevování sebe sama a světa kolem nás. Bez tvůrčího poznávání není objevů a vynálezů. Je to dovednost, kterou je třeba rozvíjet. Bez ní bychom těžko obstáli v rychle se měnícím světě, který nás neustále staví před nečekané změny. 

Dozvíme se, jak se tvořivost a inovativnost dá uplatnit v evropské spolupráci, v kariérovém poradenství, ve vzdělávání neslyšících dětí v oblasti výtvarné výchovy, v rozvoji podnikavosti i v realizaci vzdělávacího programu nebo ve světě talentu a nadání.

moderátorky: Veronika Nürnbergerová a Aneta Bednářová

 

1. blok - Úvod do kreativity a inovací ve vzdělávání

◎ 13:00 - 13:10 Úvodní řeč: Vít Šimral, radní pro oblast školství, sportu, vědy a podpory podnikání

 

◎ 13:10 - 13:30 Příklad dobré praxe ze zahraničí “There is always another way to do it” International Approach to Functional Creativity - Zóra Csalagovits (HU) & Mariana Marquez (PT), Kinetic Creativity Experts 

příspěvek v angličtině

What makes the difference, when does creativity spark in educational activities? Zora will share about her experiences in non-formal education across Europe with a focus on creativity and innovation. 

 

◎ 13:30 - 14:00 Tvořivost a inovace v mezinárodní spolupráci - Alžběta Trtková - koordinátorka regionální spolupráce mezinárodních aktivit ve vzdělávání, Dům zahraniční spolupráce

Mezinárodní spolupráce nabízí zajímavé možnosti rozvoje tvořivosti a inovací ve vzdělávání. Program Erasmus+ v tomto směru nabízí konkrétní příklady dobré praxe a současně může poukázat na přínosy pro organizace a jednotlivce. Důležitou roli v tom hrají evropské nástroje jako je eTwinning nebo SELFIE a v neposlední řadě, také ocenění European Innovative Teaching Award. 

 

14:00 - 14:10 Umění je boostrem kreativity - Katarína Kalivodová - ředitelka Společnosti pro kreativitu ve vzdělávání

Kreativní vzdělávání je v mezinárodním kontextu nezpochybnitelným pedagogickým přístupem. Před 20 lety výzkum ve Velké Británii prokázal, že kreativita je důležitá pro všechny oblasti kurikula. Zapojením umění do procesu učení se vytváří bezpečné a podnětné prostředí, které stimuluje vnitřní motivaci a radost z učení.

 

◎ 14:10 - 14:30 Pauza - občerstvení

 

2. blok - Inspirujte se příklady dobré praxe

◎ 14:30  - 15:15 Inkluzivní efekty kreativity ve vzdělávání neslyšících – projekt AMASS (HORIZON 2020)  -  Ivana Hay - Pedagogická fakulta UK, stipendistka programu Sasakawa Young Leaders Fellowship Fund (SYLFF) japonské nadace Tokyo Foundation for Policy Research

V České republice chybí funkční dialog mezi veřejnými kulturními a vzdělávacími politikami a těmi, kteří jsou považováni za „odlišné”. Kulturní instituce, jako jsou muzea a galerie nemají dostatečné nástroje ani vypracované postupy pro zprostředkování umění a kulturního dědictví pro komunitu neslyšících. Neexistuje komunikace mezi lektorskými odděleními a školami pro neslyšící. Prostřednictvím spolupráce školy a muzea hledáme cesty, jak rozvíjet vizuální gramotnost neslyšících žáků a inkluzivní výtvarnou výchovu, a inspirujeme se získanými poznatky ze zahraničí. 

 

◎ 15:15 - 15:45 Návrat do budoucnosti: kariérové poradenství kreativně - Helena Košťálová - lektorka, metodička a kariérová poradkyně, EKS, z.s.

Svět práce se mění takřka před očima a pro vzdělavatele, žáky i rodiče představuje nejednu výzvu. Pomůže nám kreativita? V prezentaci si ukážeme, jakou roli hraje kreativita v kariérovém poradenství a jak ji v práci s mladými lidmi zařazovat v různých fázích poradenského procesu. Pro inspiraci představíme tipy na konkrétní aktivity, které kreativitu využívají i rozvíjejí. 

 

◎ 15:45 - 16:15 Rozvoj kreativity u dětí na 1. stupni ZŠ - Veronika Šancová - lektorka podnikavosti a digitálních kompetencí, autorka projektu Prototýpci z. s., metodička projektu iKAP JMK II

Kreativitu je třeba u dětí trénovat zejména v mladším školním věku - právě na tuto věkovou skupinu se zaměřuje organizace Prototýpci. Dobrá zpráva je, že existuje obrovská škála možností, jak kreativitu v tomto věku rozvíjet - v libovolném předmětu, zábavně a třeba i v pár minutách. 

 

◎ 16:15 - 16:40 Pauza - občerstvení

 

◎ 16:40 - 17:00 Kreativita v centrech aktivit ve vzdělávacím programu Začít spolu - Anna Babanová - lektorka a metodička programu Začít spolu

V prezentaci představíme způsob uvažování o tématu kreativity ve vzdělávacím programu Začít spolu, kde výuka probíhá v tzv. centrech aktivit. Vedle center čtení, matematika, věda a objevy máme také  „ateliér“. Jak ale  rozumíme jeho potenciálu z hlediska rozvoje tvořivého myšlení? Zatímco s tvořivostí reprezentovanou svobodnou hrou a výzvami k popuštění uzdy fantazie se setkáváme poměrně často, na druhý typ tvořivosti, spojovaný s řešením problémů a překonáváním překážek, narazíme vzácněji. Představíme vám novou publikaci, která mj. nabízí rámec, kam až může potenciál „ateliéru“ sahat.

 

◎ 17:00 - 17:15 Zkušenosti z kurzu Rozjeď projekt - Jan Veselý, inovátor, zakladatel, lektor - Inovační laboratoř, Kampus Hybernská

V Inovační laboratoři UK pomáháme již 4 roky studentům s překonáváním strachu z realizace svých nápadů. Dozvíte se proč to děláme, jak to probíhá a co můžete rovnou použít ve svých aktivitách.

 

◎ 17:15 - 17:35 Kreativita ve světě talentu a nadání - moderovaná diskuze v AJ - Olga Daskin, Gymnázium Na Zatlance + zahraniční řečník (bude upřesněno)

Řečníci se zaměří na sdílení zkušeností v oblasti kreativní práce s nadanými a mimořádně nadanými dětmi a studenty. Moderovanou diskuzi povede Olga Daskin, metodička práce s nadáním na Gymnáziu na Zatlance. Olga se zaměřuje formou mentoringu na rozvoj a individuální podporu studentek a studentů, kteří chtějí v rámci projektu GrowZ pracovat na svém osobním rozvoji a zároveň rozvíjet své silné stránky a nadání. 

 

◎ 17:35 - 18:00 Závěrečná diskuze 

 

◎ 18:00 - 19:00 Občerstvení, neformální networking - hlavní sál PIC

 

◎ 17:30 - 19:30 - Workshop: Playshop -  hravostí k inovacím 

Registrace zde>> (Omezená kapacita na 20 účastníků.)

Lektor:  Martin Šedivý - lektor a pedagog na VŠE, zakladatel Playady

Workshop určený pro pedagogické i nepedagogické pracovníky pracující s nadanými a mimořádně nadanými děti + jejich žáky a studenty. 

Playshop je workshop, na kterém v sobě pomocí miniprojektů a kraťoučkých her probudíte vlastní hravost. Dozvíte se základní principy designového a kreativního myšlení. Budeme se bavit o vašich vášních a hodnotách. Ty potom navážeme na klasickou Disneyho triádu co, jak a proč. Na závěr si sestavíte akční plán k dosažení vašeho záměru a skočíte do toho rovnýma nohama. 

Jak zlepšit svoji kreativitu pro vymýšlení nových užitečných věcí? A jak podpořit hravost ostatních lidí k posunutí tohoto světa o kousek dál k lepší budoucnosti a větší radosti ze života? Hravost, tvořivost, schopnost improvizace a radost z objevování nového je přirozená každému člověku v jakémkoliv věku. Jenom na to hodně lidí s přibývajícím věkem a zvyšujícím se pocitem vlastní důležitosti trošku zapomíná. Proč zapomíná? Protože když tvoříte, učíte se a zkoušíte něco nového, tak děláte často chyby. A to je přece průšvih, v dospělosti dělat chyby, co tomu řekne vaše ego? Nebo to takový průšvih není? Pokud to pro vás průšvih není, pojďme to zkusit.

 

razitko

 

Pro aktuální informace sledujte sociální sítě Pii a PIC.

logolink wciw

Na vašem soukromí nám záleží

Používáme soubory cookies

Tyto webové stránky používají soubory cookies a další sledovací nástroje s cílem vylepšení uživatelského prostředí, analýzy návštěvnosti webových stránek a zjištění zdroje návštěvnosti. Některé z nich jsou nezbytné, o těch dalších se můžete rozhodnout sami.

Na vašem soukromí nám záleží

Používáme soubory cookies

Tyto webové stránky používají soubory cookies a další sledovací nástroje s cílem vylepšení uživatelského prostředí, analýzy návštěvnosti webových stránek a zjištění zdroje návštěvnosti. Některé z nich jsou nezbytné, o těch dalších se můžete rozhodnout sami.

Nastavení souborů cookies

 • Zajišťují, že naše stránky fungují správně a bezpečně na všech zařízeních.

 • Díky nim lépe poznáme, co vás zajímá a můžeme tak neustále zlepšovat tento web k vaší spokojenosti.

 • Tyto cookies nám pomáhají s cílením reklamy tak, aby co nejvíce odpovídala vašim zájmům a preferencím.