Our projects

The Prague Innovation Institute is a regional innovation agency dedicated to developing and implementing innovative strategies for the City of Prague. Our objective is to enhance every aspect of the innovation ecosystem, encompassing exceptional research, entrepreneurial spirit, technology transfer, startup acceleration, and the development of human capital. We place a strong emphasis on fostering connections among people, resources, and expertise. Our key focus areas include biotechnology, artificial intelligence, space technologies, creative industries, and urban innovation.

Business

Prague Smart Akcelerátor+ (PSA+)

Hl. m. Praha se poprvé zapojilo do první výzvy Smart Akcelerátor v období únor 2020 – duben 2023 díky partnerství s Pražským inovačním institutem, z. ú. (Pii). Jejich spolupráce na rozvoji inovačního prostředí pokračuje i v roce 2023, kdy společně podali druhou žádost pod názvem Prague Smart Akcelerátor+ (PSA+) na období duben 2023 – prosinec 2026.
Městský rozvoj

Cirkulární ekonomika Prahy

Praha chce šetřit přírodní zdroje a životní prostředí. Po vzoru západních metropolí začíná uplatňovat principy cirkulární ekonomiky. Jedním z prvních kroků je schválení její Strategie, jejíž přípravu koordinoval Pražský inovační institut.
Business

Moving Towards Aerospace (MAE)

Moving Towards Aerospace (MAE) je projekt programu Interreg Europe. Cílem je nastartovat a podpořit transformaci výrobních řetězců v oblasti aerospace, tedy leteckého a kosmického průmyslu.
Vzdělávání

Pilotní ověření systému péče o talenty II.kolo

Hlavní město Praha ve spolupráci s Pražským inovačním institutem (Pii) nabízí dotační program Pilotní ověření systému péče o talenty (II. kolo). Jde o takzvané “talentové vouchery” pro základní a střední školy, jež se zaměřují na práci s mimořádně nadanými žáky. Získané finanční prostředky pomohou úspěšným žadatelům analyzovat školní systémy podpory nadání, navrhovat a realizovat zlepšení, či změnit a rozšířit stávající systémy.
Městský rozvoj

Regionální inovační strategie RIS3 pro Prahu

Chytré a funkční propojení byznysu, výzkumu a inovací a zlepšení podmínek pro znalostní podnikání a život Pražanů. To jsou cíle tzv. RIS3 strategie - Národní výzkumné a inovační strategie pro inteligentní specializaci. Jejím nositelem v Praze je Pii.
Business

Asistenční vouchery na podporu inovačních projektů

Hlavní město Praha ve spolupráci s Pražským inovačním institutem nabízí dotační program Asistenční vouchery hlavního města Prahy. Jeho cílem je podpořit přípravu a vypracování dokumentace projektu, který může získat pro svou realizaci prostředky z národních, mezinárodních, místních rozpočtů či z vlastních zdrojů žadatele, v oblasti výzkumu, vývoje a inovací.
Vzdělávání

Krajský akční plán III Praha

Praha a Pražský inovační institut spolupracují na projektu KAP III - Krajském akčním plánu. Projekt cílí zejména na střední školy a sladění strategických plánů na úrovni Prahy i jednotlivých škol. Jeho součástí je ale i spolupráce aktérů ve vzdělávání od základních škol až po univerzity.
Business

Inovační vize Prahy 2030

Pokud má mít Praha jasnou vizi do budoucna, je nutné propojit všechny klíčové hráče z byznysu, zástupce města a vzdělávacích institucí. A právě o to je jedním z hlavních cílů Pražského inovačního institutu. Organizujeme odborná setkání klíčových aktérů inovačního ekosystémů. Jedním z nich byla i odborná konference Inovační vize Prahy 2030, která za účasti více čtyř stovek hostů a v šesti panelových diskuzích otevřela zásadní témata a otázky, jež pražské inovační prostředí tíží.
Vzdělávání

iKAP II – podpora základního a středního školství v Praze

Pražský inovační institut se stal součástí přípravy velkého programu iKAP, který má za cíl podpořit základní a střední školství na území hlavního města Prahy.
Business

Prague Smart Accelerator (PSA)

Praha – město, kde najdete partnera pro výzkum a inovace. To je cíl tříletého projektu Prague Smart Accelerator (PSA). Jeho tým pomáhá propojovat podnikání, inovace a výzkum s lidskými zdroji. Projekt je financován z evropských dotací - OP Výzkum, vývoj a vzdělávání.
Vzdělávání

Pilotní ověření systému péče o talenty

Hlavní město Praha ve spolupráci s Pražským inovačním institutem (Pii) nabízí dotační program Pilotní ověření systému péče o talenty, které jsou “talentovými vouchery” pro základní a střední školy, jež se zaměřují na práci s mimořádně nadanými žáky. Získané finanční prostředky pomohou úspěšným žadatelům analyzovat školní systémy podpory nadání, navrhnout a realizovat zlepšení, či změnit a rozšířit stávající systémy.
Městský rozvoj

Projekt FutuRIS

Jaká bude Praha za 20 let, s jakými trendy se bude potýkat a jak se může i pomocí inovací na budoucnost připravit?
Vzdělávání

Systém sledování kognitivních funkcí

Pražský inovační institut a Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT vytvářejí nástroj, který dokáže včas diagnostikovat neurodegenerativní onemocnění, například Alzheimerovu chorobu. Měl by přispět k lepší kvalitě života klientů sociální péče i pacientů.
Vzdělávání

Web Praha školská

Od prosince 2020 do prosince 2022 Pražský inovační institut redakci webu Praha školská, nového oficiálního webového portálu MHMP o vzdělávání v metropoli. Na tvorbě obsahu webu se kromě novinářského týmu podílejí studenti ze Smíchovské střední průmyslové školy a pedagogové z dalších zhruba 30 pražských základních, středních a základních uměleckých škol a gymnázií.
Business

PSA - Mapování inovačních kapacit v pražských firmách

Až 150 zavedených podniků v Praze je součástí rozsáhlého průzkumu Inovačních kapacit - INKA 3. Má zjistit, jak velký mají potenciál pro inovace a jak zlepšit podmínky pro rozvoj podnikání v metropoli. Hlavním partnerem Pii je Technologická agentura ČR.
Business

PSA - Mapování startupů

Pražský inovační institut začal v roce 2021 mapovat startupy a prostředí začínajících firem na území hlavního města Prahy. Realizuje ho ve spolupráci s Technologickou agenturou ČR a Národním vzdělávacím fondem.
Business

PSA - Mapování podmínek vědeckých pracovníků na území Prahy

Praha mapuje socioekonomické podmínky a potřeby vědců, kteří na jejím území pracují. Výsledkem šetření má být návrh opatření, která by podpořila vědce v jejich práci, otevřela více prostředí pražské vědy mezinárodní spolupráci a zároveň vytvořila z Prahy atraktivní lokalitu pro rozvoj inovací a výzkumu.
Vzdělávání

PSA - Podpora mimořádně talentovaných dětí

Pražský inovační institut ve spolupráci s hlavním městem Praha realizuje projekt na podporu nadaných dětí. Napříč pražskými školami uskutečnil mimo jiné šetření o podpoře nadaných dětí. Projekt navazuje na tzv. inkluzivní koncepci Prahy.
Vzdělávání

ŠIKK – školská inkluzivní koncepce

Pražský inovační institut připravil školskou inkluzivní koncepci. Jejím cílem je zkvalitnit pražské školství a vzdělávání. Realizace návrhů, které z koncepce vzešly, se uskuteční v rámci programu rozvoje a podpory pražského školství (iKAP).
Vzdělávání

Cirkulární školy

Před dvěma lety jsme se v Pražském inovačním institutu v rámci projektu ikap II – Inovace ve vzdělávání pustili do realizace pilotního programu Cirkulární školy, který jsme úspěšně otestovali na sedmnácti pražských základních školách. V letošním roce na projekt navazují dvě nové aktivity: Mezinárodní program Erasmus+ nazvaný Circular Schools – Towards Circular Schools trough Inclusive Education, na němž spolupracujeme s partnery z Česka, Slovenska, Portugalska a Itálie, a program Cirkulární školy – otevřená platforma pro podporu škol jako cirkulárních hubů podpořený z prostředků SFŽP. Ten realizujeme společně s několika menšími neziskovými organizacemi (Kokoza, Zachraň jídlo!, Já na tom dělám, SWAP Prague, ReKáva) a s dvanácti školami – šesti, které za sebou mají pilotní verzi, a šesti novými, z nichž dvě jsou z Prahy a čtyři ze Středočeského kraje.

This site uses cookies to improve your experience.

Cookie Preferences

This website uses cookies and other tracking tools to improve the user experience and analyze website traffic. Some of them are necessary, others you can decide for yourself.

This site uses cookies to improve your experience.

Cookie Preferences

This website uses cookies and other tracking tools to improve the user experience and analyze website traffic. Some of them are necessary, others you can decide for yourself.

Cookies Settings

  • These cookies ensure that our site works properly and securely on all devices.

  • Thanks to analytical cookies, we know better what you are interested in and we can constantly improve this website.

  • These cookies help us to target advertising so that it corresponds to your interests and preferences as much as possible.