Business

Moving Towards Aerospace (MAE)

Moving Towards Aerospace (MAE) je projekt programu Interreg Europe. Cílem je nastartovat a podpořit transformaci výrobních řetězců v oblasti aerospace, tedy leteckého a kosmického průmyslu.

MAE Logo

Velkou výzvou je proto vytvořit ekosystém, který podpoří malé a střední podniky a další relevantní subjekty, a zajistí zapojení zúčastněných stran, aby v rychle rozvíjejícím se prostředí leteckých a kosmických technologií obstály.

 

MAE sdružuje partnery ze 7 regionů, kteří chtějí této výzvě čelit společně. Jejich celkovým cílem je vytvořit veřejné politiky, které podpoří odpovědnou transformaci příslušných průmyslových odvětví směrem k budoucímu, na letectví a kosmonautiku orientovanému sektoru. Jejich výchozí bod se různí (některé již v oblasti leteckého průmyslu pokročily, jiné je dohánějí).

 

Ideálním výstupem jak jsou změny v nástrojích veřejných politik (ROP EFRR, RIS3 strategie), zejména v oblasti podpory inovačních ekosystémů, financování inovací malých a středních podniků a budování kapacit v rámci veřejné sféry.

 

MAE těchto výstupů dosahuje prostřednictvím výměny zkušeností v kontextu meziregionálních aktivit, komunikace a zapojení zúčastněných stran. Pomocí master classů, workshopů, průzkumů a sběru dat, či návštěv partneři společně směřují k žádoucí transformaci a realizují ji. To následně vede ke zlepšení politických nástrojů, většímu a lépe cílenému financování, rozvoji schopností zaměstnanců jednotlivých podniků, ale také novým nebo vylepšeným modelům fungování inovačních ekosystémů.

 

Partneři:

 • ◍ LP01 CISE – Centre for Innovation and Economic Development
 • ◍ PP02 Municipality of Forlì
 • ◍ PP03 South-West Oltenia Regional Development Agency
 • ◍ PP04 Nordland County Council
 • ◍ PP05 Galicia Innovation Agency
 • ◍ PP06 Delft University of Technology
 • ◍ PP07 Prague Innovation Institute
 • ◍ PP08 Clare County Council
 • ◍ ASP City of Delft

 

Kontakt:

Pro více informací se obraťte na Jana Lukačeviče, RIS3 developera zodpovědného za obsahovou náplň projektu MAE: lukacevic@prahainovacni.eu

This site uses cookies to improve your experience.

Cookie Preferences

This website uses cookies and other tracking tools to improve the user experience and analyze website traffic. Some of them are necessary, others you can decide for yourself.

This site uses cookies to improve your experience.

Cookie Preferences

This website uses cookies and other tracking tools to improve the user experience and analyze website traffic. Some of them are necessary, others you can decide for yourself.

Cookies Settings

 • These cookies ensure that our site works properly and securely on all devices.

 • Thanks to analytical cookies, we know better what you are interested in and we can constantly improve this website.

 • These cookies help us to target advertising so that it corresponds to your interests and preferences as much as possible.