Vzdělávání

Systém sledování kognitivních funkcí

Pražský inovační institut a Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT vytvářejí nástroj, který dokáže včas diagnostikovat neurodegenerativní onemocnění, například Alzheimerovu chorobu. Měl by přispět k lepší kvalitě života klientů sociální péče i pacientů.

Nástroj na včasnou diagnostiku neurodegenerativních chorob

Cílem projektu je vytvořit nástroj na včasnou diagnostiku neurodegenerativních chorob. Začal v říjnu 2021. Projekt podpořily organizace sociálních služeb zřízené Magistrátem hl. města Prahy, jejichž klientům může významně zkvalitnit život díky tomu, že pomůže zahájit včasná preventivní opatření a odpovídající zdravotní péči. Včasným odhalením problému se mohou tito lidé stát kandidáty pro léčbu, která jejich onemocnění zbrzdí.

bývalý ředitel Pražského inovačního institutu Bohumil Kartous: „Vysoce si vážím toho, že jsme našli s vědci CIIRC ČVUT velmi rychle konkrétní cesty, jak jejich poznatky aplikovat v praxi prostřednictvím projektů, které pro hlavní město Praha realizujeme. Právě přenos poznatků z výzkumu a vědy je jedním z hlavních důvodů existence Pii a spolupráce s CIIRC ČVUT ukazuje, že se toho – ve prospěch veřejného zájmu a zájmu konkrétních cílových skupin – umíme dobře zhostit.”

Viktor Kubát, garant projektu: „V tomto projektu cílíme na klienty pobytových služeb a domovů pro seniory, kteří jsou v té době kognitivně v pořádku. Dlouhodobé sledování může odhalit postupné změny a indikovat neurodegenerativní onemocnění. Díky včasnému odhalení problému se mohou tito lidé stát kandidáty pro léčbu, která onemocnění zbrzdí.“

Viktor Kubát a jeho tým mají do budoucna ještě vyšší ambice: "Až dojde k ověření výsledků a potvrzení metodiky, mohl by se program dostat přímo do ambulancí praktických lékařů a k široké veřejnosti díky mobilní aplikaci . Testovat by se snadno mohli nejen pacienti, kteří mají k neurodegenerativním onemocněním predispozici, ale také běžní lidé v produktivním věku, kteří by se dostali do ambulancí specialistů dříve, než by oni sami nebo jejich okolí zaznamenalo problém."

Enjoyable Neuro Inspect>>

 

Pii vyhlašuje předběžně tržní konzultaci na vývoj a dodání softwaru pro včasnou detekci Alzheimera

Pražský inovační institut (Pii) vyhlašuje předběžně tržní konzultaci na vývoj, dodávku a implementaci audiovizuálního softwarového systému pro testování včasného nástupu neurodegenerativních onemocnění u populace nad 65 let. Takový systém dle informací Pii doposud na tuzemském, evropské, potažmo světovém trhu neexistuje. Pro diagnostiku kognitivních a mentálních poruch se stále používají testy jen v papírové podobě. Smyslem vývoje unikátního softwarového systému je včas zachytit a rozpoznat kognitivní a mentální poruchy, jako je například demence nebo Alzheimerova choroba. 

Více informací se dozvíte zde>>


Pii má silného partnera na vývoj a dodání software pro Systém sledování kognitivních funkcí

Pražský inovační institut (Pii) oznámil vítěze veřejné zakázky na vývoj, dodávku a implementaci audiovizuálního softwarového systému pro testování včasného nástupu neurodegenerativních onemocnění u populace nad 65 let. Vítězem se stala společnost T-Mobile, která spolu s Národním ústavem duševního zdraví doplnila tým projektu. 

Tomáš Lapáček, ředitel Pražského inovačního institutu: Jsem velmi rád, že se dostáváme do fáze realizace a máme k tvorbě celého systému silného partnera. Nyní nastává nejdůležitější část projektu, a to vytvoření dané aplikace, její pilotáž a ověření.

Viktor Kubát, odborný garant projektu: Aktuálně začínají odborné týmy tvořit opravdu revoluční nástroj na sledování kognitivních funkcí. Během realizační fáze projektu dojde k vytvoření a následnému ověření všech funkcionalit. Těším se, že brzy bude celý nástroj sloužit obyvatelům metropole, sociálním službám a lékařům.

Štěpán Čekal, manažer prodeje státní a veřejné správě: Nadnárodní skupina Deutsche Telekom, do které T-Mobile patří, se tématu e-healh systematicky věnuje a rád poskytne své kapacity do projektu Pii. Výzva Pii k účasti na vývoji sytému, který dle informací Pii doposud na tuzemském, evropské, potažmo světovém trhu neexistuje, je samozřejmě velkou výzvou.

Luboš Lukasík, ředitel enterprise market divize: Digitalizace různých odvětví průmyslu či společenského života je naším dlouhodobým cílem. Vždyť pro diagnostiku kognitivních a mentálních poruch se stále používají testy jen v papírové podobě. Podporou vývoje unikátního softwarového systému se schopností včas zachytit a rozpoznat kognitivní a mentální poruchy, jako je například demence nebo Alzheimerova choroba, můžeme k moderní digitální společnosti prakticky přispět. 

Více informací se dozvíte zde>>

This site uses cookies to improve your experience.

Cookie Preferences

This website uses cookies and other tracking tools to improve the user experience and analyze website traffic. Some of them are necessary, others you can decide for yourself.

This site uses cookies to improve your experience.

Cookie Preferences

This website uses cookies and other tracking tools to improve the user experience and analyze website traffic. Some of them are necessary, others you can decide for yourself.

Cookies Settings

  • These cookies ensure that our site works properly and securely on all devices.

  • Thanks to analytical cookies, we know better what you are interested in and we can constantly improve this website.

  • These cookies help us to target advertising so that it corresponds to your interests and preferences as much as possible.