Business

Prague Smart Akcelerátor+ (PSA+)

Hl. m. Praha se poprvé zapojilo do první výzvy Smart Akcelerátor v období únor 2020 – duben 2023 díky partnerství s Pražským inovačním institutem, z. ú. (Pii). Jejich spolupráce na rozvoji inovačního prostředí pokračuje i v roce 2023, kdy společně podali druhou žádost pod názvem Prague Smart Akcelerátor+ (PSA+) na období duben 2023 – prosinec 2026.

PSA+ zajistí rozvoj kapacit pro implementaci Regionální inovační strategie hl. m. Prahy (RIS3 HMP) a bude podporovat rozvoj pražského inovačního ekosystému. Projekt se soustředí na čtyři povinné aktivity (řízení projektu, základní tým, vzdělávání a rozvoj kompetencí, mapování, analýzy a evaluace) a dále na dvě nepovinné aktivity (pilotní ověření – Prescreening měření míry nadání u žáků na pražských ZŠ, Akcelerační program pro oblast herního vývoje a marketingová a komunikační strategie kraje), díky čemuž dojde ke zvýšení konkurenceschopnosti regionu a rozvoji inovačního prostředí.

Především se zvýší schopnost města rozvíjet kvalitní, výzkumné, pracovní a podnikatelské příležitosti pro obyvatele, přitahovat talent i externí kapitál, identifikovat a odstraňovat bariéry inovačního procesu na základě participativního přístupu, využívat příležitosti, kterými region disponuje. Synergie těchto činností by měla přispět k udržení pozice města jako ekonomického centra regionu střední a východní Evropy s ambicí budování centra kontinentálního významu ve vybraných doménách specializace, tedy prioritních osách rozvoje definovaných v RIS3 HMP (healthtech & biotech, kulturní a kreativní odvětví, umělá inteligence, urbánní inovace a vesmírné aktivity).

Hl. m. Praha je tradičním centrem českého výzkumu a vývoje a díky tomu se zde koncentruje výrazná kapacita pro rozvoj inovačních projektů, nicméně v některých oblastech strádá, a tak dochází ke stagnaci ve vývoji celého pražského inovačního ekosystému. Samotný inovační ekosystém je fragmentovaný a v některých oblastech trpí nedostatkem fyzické výzkumné infrastruktury, ale také nedostatečnými možnostmi podpory a financování start-upů (spin-offů), pražské podniky dále čelí nedostatku kvalifikovaných pracovních sil, na které reagují klíčové aktivity, zejména základní tým a jeho strategické intervence (např. studie proveditelnosti na vznik vědecko-technologického parku na území hl. m. Prahy), pilotní ověření. Jedním z hlavních přínosů projektu PSA+ proto bude rozvoj patřičného know-how a takových procesů, které povedou k identifikaci tržních selhání, návrhům vhodných intervencí a vzniku programů, které povedou k jejich zmírnění či odstranění.

Doba trvání: duben 2023 – prosinec 2026 

 PSA Plakat povinne publicity A3.pdf

This site uses cookies to improve your experience.

Cookie Preferences

This website uses cookies and other tracking tools to improve the user experience and analyze website traffic. Some of them are necessary, others you can decide for yourself.

This site uses cookies to improve your experience.

Cookie Preferences

This website uses cookies and other tracking tools to improve the user experience and analyze website traffic. Some of them are necessary, others you can decide for yourself.

Cookies Settings

  • These cookies ensure that our site works properly and securely on all devices.

  • Thanks to analytical cookies, we know better what you are interested in and we can constantly improve this website.

  • These cookies help us to target advertising so that it corresponds to your interests and preferences as much as possible.