Business

Prague Smart Accelerator (PSA)

Praha – město, kde najdete partnera pro výzkum a inovace. To je cíl tříletého projektu Prague Smart Accelerator (PSA). Jeho tým pomáhá propojovat podnikání, inovace a výzkum s lidskými zdroji. Projekt je financován z evropských dotací - OP Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Prague Smart Accelerator (PSA)

PSA patří do rodiny projektů Evropské unie nazvané Národní výzkumná a inovační strategie pro inteligentní specializaci. Každý region by si měl zvolit obory, v rámci nichž bude úspěšně rozvíjet podnikání na svém území. A propojovat v nich akademiky, výzkumníky, státní správu i podnikatele a umět je také srozumitelně komunikovat veřejnosti. 

Ředitel Pii, Tomáš Lapáček:

“Hlavní inovační potenciál je uložen v lidech, proto i projekt Prague Smart Accelerator cílí na vybudování stálého týmu města, který bude pomáhat dále odhalovat a propojovat lidské zdroje podnikavosti a inovací. K tomu je nutné vytvářet příznivé podmínky, a proto budeme i v rámci jedné z budoucích inovačních platforem pod Pražskou inovační radou hledat nástroje pro motivaci expertů a vědeckých pracovníků k návratům do inovačního ekosystému Prahy.” 

 

Aktivity projektu PSA

 

Marketingová a komunikační strategie Prahy 

Praha chce vytvořit inovační značku, kterou by se v Česku i zahraničí prezentovala jako ideální místo pro špičkovou vědu a inovační projekty. Připravuje také komunikační strategii, která pomůže účinněji propagovat výsledky výzkumu a inovací na území metropole.

Ředitel Pii, Tomáš Lapáček: 

Praha se dlouhodobě na marketing inovací chystala a její pestré, i když velmi rozdrobené, inovační prostředí má v tomto ohledu velké očekávání. Je tu prostor pro posílení již tak silné značky Prahy tím, že ji představíme jako inovační hub a zároveň pomůžeme propagovat inovace místních subjektů právě díky síle brandu Prahy. Potenciál pro lepší komunikaci inovací směrem do světa je v metropoli velký a my nyní tvoříme nástroje, jak ji zlepšit a pražský inovační ekosystém více propojit.”  

 

Propagace inovací v Praze řeší i 18 specialistů na komunikaci a PR z akademických institucí, firem a neziskového sektoru, kteří se scházejí v rámci inovační platformy. 

 

odborný garant platformy a konzultant Tomáš Hrivnák: 

„Naše expertní skupina je příležitostí dát projektu do vínku nestandardní marketingový a komunikační pohled, novou dynamiku a inspiraci. Proto je panel tak pestrý a kromě „obvyklých podezřelých“ z řad marketingových a komunikačních profesionálů obsahuje například i výkonné umělkyně, galeristky či antropology.”

 

Projekt PSA začal v polovině roku 2020 a skončil na konci dubna 2023.

psa

 

This site uses cookies to improve your experience.

Cookie Preferences

This website uses cookies and other tracking tools to improve the user experience and analyze website traffic. Some of them are necessary, others you can decide for yourself.

This site uses cookies to improve your experience.

Cookie Preferences

This website uses cookies and other tracking tools to improve the user experience and analyze website traffic. Some of them are necessary, others you can decide for yourself.

Cookies Settings

  • These cookies ensure that our site works properly and securely on all devices.

  • Thanks to analytical cookies, we know better what you are interested in and we can constantly improve this website.

  • These cookies help us to target advertising so that it corresponds to your interests and preferences as much as possible.