Business

PSA - Mapování inovačních kapacit v pražských firmách

Až 150 zavedených podniků v Praze je součástí rozsáhlého průzkumu Inovačních kapacit - INKA 3. Má zjistit, jak velký mají potenciál pro inovace a jak zlepšit podmínky pro rozvoj podnikání v metropoli. Hlavním partnerem Pii je Technologická agentura ČR.

Mapování zjišťuje, v jakém odvětví se generuje inovační potenciál firem, jejich unikátní know-how a čím je odvětví specifické. Cílem šetření je také zjistit, jak je provázaný soukromý, státní a výzkumný sektor a jak pražské firmy dokáží využít nejnovější poznatky a aplikovat je do výrobního procesu. Analytici Pii zároveň chtějí identifikovat a popsat administrativní překážky, jimž podnikatelé čelí.

předseda Technologické agentury ČR Petr Konvalinka:

„Inovační potenciál Česka leží především v malých a středních firmách, které mají ambice prosadit se na mezinárodních trzích. To dokazují data získaná z předchozích dvou průzkumů pomocí unikátní metody INKA. Mapování probíhají nejen v Praze, ale ve všech regionech po celé republice ve spolupráci s krajskými inovačními centry případně krajskými úřady. Počítáme s celkovým zapojením alespoň 600 firem.” 

Aktivita mapování inovačního potenciálu firem v rámci projektu PSA začala v roce 2021 a bude vyhodnocena během roku 2022.

This site uses cookies to improve your experience.

Cookie Preferences

This website uses cookies and other tracking tools to improve the user experience and analyze website traffic. Some of them are necessary, others you can decide for yourself.

This site uses cookies to improve your experience.

Cookie Preferences

This website uses cookies and other tracking tools to improve the user experience and analyze website traffic. Some of them are necessary, others you can decide for yourself.

Cookies Settings

  • These cookies ensure that our site works properly and securely on all devices.

  • Thanks to analytical cookies, we know better what you are interested in and we can constantly improve this website.

  • These cookies help us to target advertising so that it corresponds to your interests and preferences as much as possible.