Business

PSA - Mapování startupů

Pražský inovační institut začal v roce 2021 mapovat startupy a prostředí začínajících firem na území hlavního města Prahy. Realizuje ho ve spolupráci s Technologickou agenturou ČR a Národním vzdělávacím fondem.

Hloubková šetření ve 100 pražských startupech

Analytici Pražského inovačního institutu provádějí hloubková šetření ve zhruba 100 vybraných pražských startupech. Ty pocházejí z klíčových oborů, jako jsou biotechnologie, biomedicína, AI a specializované IT služby, gaming, energetika a nízkouhlíková technologie, digitální média, umělecký či průmyslový design. 

 

analytik Pii Jan Hurych:

“Snažíme se identifikovat silné stránky startupové sféry v Praze, porozumět tomu, jaké obory by se mohly v blízké budoucnosti stát klíčovými pro rozvoj nových technologií a inovací a jak podniky propojit s hustou sítí výzkumných institucí v Praze.” 

Tisková zpráva - Od neznámých startupů k zavedeným podnikům. Praha mapuje know-how firem s přidanou hodnotou>>

Aktivita mapování startupů v rámci projektu PSA začala v roce 2021 a bude vyhodnocena během roku 2022.

This site uses cookies to improve your experience.

Cookie Preferences

This website uses cookies and other tracking tools to improve the user experience and analyze website traffic. Some of them are necessary, others you can decide for yourself.

This site uses cookies to improve your experience.

Cookie Preferences

This website uses cookies and other tracking tools to improve the user experience and analyze website traffic. Some of them are necessary, others you can decide for yourself.

Cookies Settings

  • These cookies ensure that our site works properly and securely on all devices.

  • Thanks to analytical cookies, we know better what you are interested in and we can constantly improve this website.

  • These cookies help us to target advertising so that it corresponds to your interests and preferences as much as possible.