Business

PSA - Mapování podmínek vědeckých pracovníků na území Prahy

Praha mapuje socioekonomické podmínky a potřeby vědců, kteří na jejím území pracují. Výsledkem šetření má být návrh opatření, která by podpořila vědce v jejich práci, otevřela více prostředí pražské vědy mezinárodní spolupráci a zároveň vytvořila z Prahy atraktivní lokalitu pro rozvoj inovací a výzkumu.

Pracovní i socioekonomické potřeby vědeckých pracovníků

Na mapování vědeckého prostředí pracují odborníci z Pražského inovačního institutu (Pii) a Národního vzdělávacího fondu (NVF). Formou rozhovorů s českými vědci a osobnostmi z vedení výzkumných organizací zjišťují, jaké mají výzkumníci pracovní i socioekonomické potřeby a co by od české metropole očekávali. 

Mapování by mělo sloužit jako jeden z datových podkladů pro návrh opatření sloužících k motivaci mladých vědců k působení v ČR a k podpoře jejich zahraniční mobility. Hlavním tématem je jejich zkušenost s vědeckou prací v ČR a v zahraničí a překážky, na které narážejí při návratu do ČR či při snaze o komercializaci výstupů svého vědeckého působení. 

Aktivita mapování pražského výzkumu v rámci projektu PSA je součástí Regionální inovační strategie Prahy. Cílem je efektivně propojit vzdělávání, vědeckou činnost a podnikání, aby Praha byla konkurenceschopná v nových inovativních oborech.

 

 

This site uses cookies to improve your experience.

Cookie Preferences

This website uses cookies and other tracking tools to improve the user experience and analyze website traffic. Some of them are necessary, others you can decide for yourself.

This site uses cookies to improve your experience.

Cookie Preferences

This website uses cookies and other tracking tools to improve the user experience and analyze website traffic. Some of them are necessary, others you can decide for yourself.

Cookies Settings

  • These cookies ensure that our site works properly and securely on all devices.

  • Thanks to analytical cookies, we know better what you are interested in and we can constantly improve this website.

  • These cookies help us to target advertising so that it corresponds to your interests and preferences as much as possible.