Inspirace 27. červenec 2023

Finanční gramotnost není o matematice, ale o přístupu k penězům

Ve druhém pololetí právě skončeného školního roku běžely v rámci našeho projektu iKAP II – Inovace ve vzdělávání projektové dny Finanční gramotnosti. Tým proškolil 1100 dětí na pražských základních i středních školách.

Realizační tým projektu iKAP II – Inovace ve vzdělávání s nabídkou projektových dnů finanční gramotnosti obeslal během loňského podzimu pražské školy, některé obvolal a další se hlásily samy, např. na základě newsletteru projektu, který dostávají ředitelé či zástupci škol. Během podzimu probíhala přípravná online setkání odborné garantky klíčové aktivity Gramotnosti, vedoucí týmu školitelek a zástupců škol, které se přihlásily. Vyladil se program, očekávání, cíle projektových dnů, časová dotace. Díky zapojení do výše zmíněného projektu školy za projektové dny nic neplatili. A od prosince 2022 se začalo naživo školit ve třídách. Poslední lekce proběhla v polovině června 2023. 

„Celkově jsme byli na jednadvaceti školách, v jednapadesáti třídách a proškolili jsme 1064 žáků. Na základních školách jsme finanční gramotnost učili nejčastěji deváté třídy, ale byly i školy, které chtěly proškolit už šesté ročníky,“říká Vendula Ježková, odborná garantka klíčové aktivity Gramotnosti v projektu iKAP II – Inovace. „Na středních školách jsme většinu projektových dnů absolvovali ve druhých a třetích ročnících,“ doplňuje. 

Žáky školil tým finančních poradkyň pod vedením Ing. Jitky Frolíkové. Všechny spojuje práce pro společnost Partners, ale především dlouholeté zkušenosti se školením dětí a mládeže v oblasti finanční gramotnosti. Podle zpětné vazby, kterou na projektové dny tým projektu iKAP II – Inovace dostal, si školy velmi cenily, že finanční gramotnost školí lidé z praxe a ne teoretici a že projektové dny jsou velmi praktické. 

 

Praktické propojení znalostí s běžným životem

„Finanční gramotnost není o matematice, ale o přístupu k penězům, o uvědomění si souvislostí a propojení věcí, také o zdravých návycích, které je dobré si osvojit,“ říká Frolíková. Se třídou vždy pracovaly dvě školitelky, přítomen ve třídě byl vždy i učitel, který v ten čas měl děti na starosti. Cílem bylo nejen žákům vysvětlit základní zákonitosti fungování peněz a trhu, ale především je naučit zodpovědně a aktivně uvažovat a propojovat si znalosti s běžným životem. Naučit se o své peníze starat, plánovat, šetřit a nebát se aktivně přistupovat k jejich vydělávání. Podle zkušenosti školitelek nezávisí finanční gramotnost až tolik na dosaženém vzdělání lidí – lze říci, že více finančně gramotný může být truhlář než inženýr. 

Projektové dny finanční gramotnosti proběhly jednadvaceti různých pražských školách – základních, středních, SOŠ, soukromých ZŠ, i na gymnáziích, ale např. i v unikátním prostředí Základní školy a mateřské školy pro sluchově postižené. Podle týmu školících byla v celé škole velmi příjemná atmosféra, na projektový den se přišla podívat i paní ředitelka a asi nikde nebyli soustředěnější žáci a větší klid ve třídě. 

 

Co byste si chtěli koupit? Pejska i rovnoprávnost žen. 

A jak projektové dny vypadaly? Po teoretickém úvodu následovala řada praktických cvičení, na kterých žáci pracovali v týmech i samostatně. Dostávali řadu "všetečných otázek", dobrých a špatných příkladů zacházení s penězi.

V úvodním bloku měly děti odpovídat např. na otázku, co by si chtěly koupit. Odpovědi se samozřejmě lišily dle věku: mladší ročníky základních škol odpovídaly např. „pejska“, na gymnáziu to už byla třeba „rovnoprávnost žen“. V praktickém cvičení – nápadech na „podnikatelské záměry“ pak přicházely od žáků nápady nejrůznějšího typu. Objevily se třeba i záměry obchodu se zbraněmi, prodeje orgánů nebo prodeje sourozenců. Na řadu pak obratem přišel praktický výklad, co je a co není legální a jaké za nelegální počínání hrozí dle našeho právního řádu tresty. Navrhovatelé pak od těchto „plánů“ pak obvykle rychle upustili. 

„Některé děti jsou okolnostmi dotlačené být velmi brzy finančně gramotné – tedy vědět, jakou mají věci hodnotu, co za úsilí stojí si na ně vydělat a jak s penězi zodpovědně nakládat. Výjimkou nejsou žáci, které mají už v 9. třídě brigádu nebo žákyně na začátku odborné školy, které vědí, že s platy v jejich oboru si v životě sotva vystačí. Některé děti tak samy statečně suplují roli, kterou by v jejich věku ještě měli zastávat rodiče,“ shrnuje některé zkušenosti ze školení Jitka Frolíková. 

Mnozí žáci také tým školitelek pozitivně překvapili aktivním přístupem, znalostmi a přehledem – vyptávali se na výši platu lektorek, kolik mají zainvestováno, které domácí i světové podnikatele vnímají jako úspěšné. A sami se velmi dobře orientovali. 

Školitelky mají zkušenost i s ukrajinskými žáky ve výuce, protože i ti se projektových dnů finanční gramotnosti účastnili. „Vždy jsme viděli zájem, i když samozřejmě většinou i obavy mluvit nahlas před ostatními či se více projevit. Vždy pomohlo, když pro skupinku žáků z Ukrajiny fungoval někdo, kdo uměl lépe česky a ostatním překládal. Pak se zapojili stejně, jako čeští spolužáci, a i z výuky měli větší přínos,“ vypráví Frolíková. 

 

Kontokorent se nehodí 

Kromě úvodu do finanční gramotnosti se probírala témata jako úvěry, exekuce a dluhová past, špatné úvěry, pojištění, spoření a investování nebo kritické myšlení ve finančním světě. 

Rozhodně žáci během dne neslyšeli, že kontokorent a kreditní karta se jim hodí, naopak. Zadlužovat se (což tyto služby přinášejí) není nikdy dobré. Cílem školení mimo jiné bylo to, aby žáci pochopili, že finance jsou jejich osobní věc a že by neměli bezhlavě věřit tomu, co jim kdo řekne či bude někdy třeba i vnucovat. Finanční gramotnost je totiž úzce spojena s kritickým myšlením a mediální gramotností. 

„Víme, že finanční gramotnost ve školách obvykle školí učitelé matematiky nebo „občanky“. Jsme rádi, že jsme mohli nabídnout zase jinou alternativu a podle zpětné vazby vidíme, že školy ji přijaly velmi pozitivně. A to nás moc těší,“říká Vendula Ježková, garantka klíčové aktivity Gramotnosti projektu iKAP II - Inovace, pod níž tyto projektové dny běžely. Projekt koordinuje Pražský inovační institut pro Hlavní město Praha. 

 

Na webu projektu iKAP II – Inovace ve vzdělávání, v sekci Gramotnosti – Finanční gramotnost jsou pro všechny učitele či další zájemce ze škol zdarma dostupné online  webináře - školení k finanční gramotnostina témata zmíněná o dva odstavce výše. 

Pro více informací můžete kontaktovat Vendulu Ježkovou, garantku klíčové aktivity Gramotnosti v projektu iKAP II - Inovace: jezkova@prahainovacni.eu.

 

logolink OPVVV

Na vašem soukromí nám záleží

Používáme soubory cookies

Tyto webové stránky používají soubory cookies a další sledovací nástroje s cílem vylepšení uživatelského prostředí, analýzy návštěvnosti webových stránek a zjištění zdroje návštěvnosti. Některé z nich jsou nezbytné, o těch dalších se můžete rozhodnout sami.

Na vašem soukromí nám záleží

Používáme soubory cookies

Tyto webové stránky používají soubory cookies a další sledovací nástroje s cílem vylepšení uživatelského prostředí, analýzy návštěvnosti webových stránek a zjištění zdroje návštěvnosti. Některé z nich jsou nezbytné, o těch dalších se můžete rozhodnout sami.

Nastavení souborů cookies

  • Zajišťují, že naše stránky fungují správně a bezpečně na všech zařízeních.

  • Díky nim lépe poznáme, co vás zajímá a můžeme tak neustále zlepšovat tento web k vaší spokojenosti.

  • Tyto cookies nám pomáhají s cílením reklamy tak, aby co nejvíce odpovídala vašim zájmům a preferencím.