Naše projekty

Pii se věnuje primárně projektům, které zlepšují inovační ekosystém jako celek. Zárovň nás zajímají pilotní projekty, které pomáhají převést výsledky výzkumu do praxe, přispívají k rozvoji vzdělávání a udržitelnosti v Praze. Klíčovými jsou systémové projekty Prague Smart Accelerator z výzev OP VVV a OP JAK. K dalším patří především inovace ve vzdělávání v propjetech iKAP II a iDZ, Školská inkluzivní koncepce pro HMP a strategie Cirkulární ekonomiky. Z pilotních projektů je zásadní vývoj aplikace pro sledování kognitivních funkcí Cogni Trainee z výzvy OP PPR. 

Business

Prague Smart Akcelerátor+ (PSA+)

Hl. m. Praha se poprvé zapojilo do první výzvy Smart Akcelerátor v období únor 2020 – duben 2023 díky partnerství s Pražským inovačním institutem, z. ú. (Pii). Jejich spolupráce na rozvoji inovačního prostředí pokračuje i v roce 2023, kdy společně podali druhou žádost pod názvem Prague Smart Akcelerátor+ (PSA+) na období duben 2023 – prosinec 2026.
Městský rozvoj

Cirkulární ekonomika Prahy

Praha chce šetřit přírodní zdroje a životní prostředí. Po vzoru západních metropolí začíná uplatňovat principy cirkulární ekonomiky. Jedním z prvních kroků je schválení její Strategie, jejíž přípravu koordinoval Pražský inovační institut.
Business

Moving Towards Aerospace (MAE)

Moving Towards Aerospace (MAE) je projekt programu Interreg Europe. Cílem je nastartovat a podpořit transformaci výrobních řetězců v oblasti aerospace, tedy leteckého a kosmického průmyslu.
Vzdělávání

Pilotní ověření systému péče o talenty II.kolo

Hlavní město Praha ve spolupráci s Pražským inovačním institutem (Pii) nabízí dotační program Pilotní ověření systému péče o talenty (II. kolo). Jde o takzvané “talentové vouchery” pro základní a střední školy, jež se zaměřují na práci s mimořádně nadanými žáky. Získané finanční prostředky pomohou úspěšným žadatelům analyzovat školní systémy podpory nadání, navrhovat a realizovat zlepšení, či změnit a rozšířit stávající systémy.
Městský rozvoj

Regionální inovační strategie RIS3 pro Prahu

Chytré a funkční propojení byznysu, výzkumu a inovací a zlepšení podmínek pro znalostní podnikání a život Pražanů. To jsou cíle tzv. RIS3 strategie - Národní výzkumné a inovační strategie pro inteligentní specializaci. Jejím nositelem v Praze je Pii.
Business

Asistenční vouchery na podporu inovačních projektů

Hlavní město Praha ve spolupráci s Pražským inovačním institutem nabízí dotační program Asistenční vouchery hlavního města Prahy. Jeho cílem je podpořit přípravu a vypracování dokumentace projektu, který může získat pro svou realizaci prostředky z národních, mezinárodních, místních rozpočtů či z vlastních zdrojů žadatele, v oblasti výzkumu, vývoje a inovací.
Vzdělávání

Krajský akční plán III Praha

Praha a Pražský inovační institut spolupracují na projektu KAP III - Krajském akčním plánu. Projekt cílí zejména na střední školy a sladění strategických plánů na úrovni Prahy i jednotlivých škol. Jeho součástí je ale i spolupráce aktérů ve vzdělávání od základních škol až po univerzity.
Business

Inovační vize Prahy 2030

Pokud má mít Praha jasnou vizi do budoucna, je nutné propojit všechny klíčové hráče z byznysu, zástupce města a vzdělávacích institucí. A právě o to je jedním z hlavních cílů Pražského inovačního institutu. Organizujeme odborná setkání klíčových aktérů inovačního ekosystémů. Jedním z nich byla i odborná konference Inovační vize Prahy 2030, která za účasti více čtyř stovek hostů a v šesti panelových diskuzích otevřela zásadní témata a otázky, jež pražské inovační prostředí tíží.
Vzdělávání

iKAP II – podpora základního a středního školství v Praze

Pražský inovační institut se stal součástí přípravy velkého programu iKAP, který má za cíl podpořit základní a střední školství na území hlavního města Prahy.
Business

Prague Smart Accelerator (PSA)

Praha – město, kde najdete partnera pro výzkum a inovace. To je cíl tříletého projektu Prague Smart Accelerator (PSA). Jeho tým pomáhá propojovat podnikání, inovace a výzkum s lidskými zdroji. Projekt je financován z evropských dotací - OP Výzkum, vývoj a vzdělávání.
Vzdělávání

Pilotní ověření systému péče o talenty

Hlavní město Praha ve spolupráci s Pražským inovačním institutem (Pii) nabízí dotační program Pilotní ověření systému péče o talenty, které jsou “talentovými vouchery” pro základní a střední školy, jež se zaměřují na práci s mimořádně nadanými žáky. Získané finanční prostředky pomohou úspěšným žadatelům analyzovat školní systémy podpory nadání, navrhnout a realizovat zlepšení, či změnit a rozšířit stávající systémy.
Městský rozvoj

Projekt FutuRIS

Jaká bude Praha za 20 let, s jakými trendy se bude potýkat a jak se může i pomocí inovací na budoucnost připravit?
Vzdělávání

Systém sledování kognitivních funkcí

Pražský inovační institut a Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT vytvářejí nástroj, který dokáže včas diagnostikovat neurodegenerativní onemocnění, například Alzheimerovu chorobu. Měl by přispět k lepší kvalitě života klientů sociální péče i pacientů.
Vzdělávání

Nový systém pro hodnocení dalšího vzdělávání učitelů

Pražský inovační institut pracuje na přípravě nového systému, který bude sloužit k hodnocení dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP). Podobný zatím v Česku neexistuje. Fungovat by měl formou recenzního portálu.
Vzdělávání

Web Praha školská

Od prosince 2020 do prosince 2022 Pražský inovační institut redakci webu Praha školská, nového oficiálního webového portálu MHMP o vzdělávání v metropoli. Na tvorbě obsahu webu se kromě novinářského týmu podílejí studenti ze Smíchovské střední průmyslové školy a pedagogové z dalších zhruba 30 pražských základních, středních a základních uměleckých škol a gymnázií.
Business

Mentoringová platforma DoToho!

DoToho! je mentoringová platforma pro malé a střední podniky, jejímž cílem je pomoci firmám inovovat jejich obchodní modely. Součástí programu jsou individuální mentoringová setkání a více něž 50 workshopů na různorodá byznysová témata.
Business

PSA - Mapování inovačních kapacit v pražských firmách

Až 150 zavedených podniků v Praze je součástí rozsáhlého průzkumu Inovačních kapacit - INKA 3. Má zjistit, jak velký mají potenciál pro inovace a jak zlepšit podmínky pro rozvoj podnikání v metropoli. Hlavním partnerem Pii je Technologická agentura ČR.
Business

PSA - Mapování startupů

Pražský inovační institut začal v roce 2021 mapovat startupy a prostředí začínajících firem na území hlavního města Prahy. Realizuje ho ve spolupráci s Technologickou agenturou ČR a Národním vzdělávacím fondem.
Business

PSA - Mapování podmínek vědeckých pracovníků na území Prahy

Praha mapuje socioekonomické podmínky a potřeby vědců, kteří na jejím území pracují. Výsledkem šetření má být návrh opatření, která by podpořila vědce v jejich práci, otevřela více prostředí pražské vědy mezinárodní spolupráci a zároveň vytvořila z Prahy atraktivní lokalitu pro rozvoj inovací a výzkumu.
Vzdělávání

PSA - Podpora mimořádně talentovaných dětí

Pražský inovační institut ve spolupráci s hlavním městem Praha realizuje projekt na podporu nadaných dětí. Napříč pražskými školami uskutečnil mimo jiné šetření o podpoře nadaných dětí. Projekt navazuje na tzv. inkluzivní koncepci Prahy.

Na vašem soukromí nám záleží

Používáme soubory cookies

Tyto webové stránky používají soubory cookies a další sledovací nástroje s cílem vylepšení uživatelského prostředí, analýzy návštěvnosti webových stránek a zjištění zdroje návštěvnosti. Některé z nich jsou nezbytné, o těch dalších se můžete rozhodnout sami.

Na vašem soukromí nám záleží

Používáme soubory cookies

Tyto webové stránky používají soubory cookies a další sledovací nástroje s cílem vylepšení uživatelského prostředí, analýzy návštěvnosti webových stránek a zjištění zdroje návštěvnosti. Některé z nich jsou nezbytné, o těch dalších se můžete rozhodnout sami.

Nastavení souborů cookies

  • Zajišťují, že naše stránky fungují správně a bezpečně na všech zařízeních.

  • Díky nim lépe poznáme, co vás zajímá a můžeme tak neustále zlepšovat tento web k vaší spokojenosti.

  • Tyto cookies nám pomáhají s cílením reklamy tak, aby co nejvíce odpovídala vašim zájmům a preferencím.