Naše projekty

Pii stojí za inovačními projekty, které pomáhají převést výsledky základního výzkumu do praxe, přispívají k rozvoji vzdělávání a zlepšují životní prostředí hlavního města. Klíčovým projektem pro rok 2021 zůstává Prague Smart Accelerator. K dalším patří mj. Školská inkluzivní koncepce pro HMP, revize Krajského akčního plánu II, jednotná webová prezentace pražského středního školství a Podnikatelské a inovační centrum hl. m. Prahy.

Městský rozvoj

Cirkulární ekonomika Prahy

Praha chce šetřit přírodní zdroje a životní prostředí. Po vzoru západních metropolí začíná uplatňovat principy cirkulární ekonomiky. Jedním z prvních kroků je příprava její Strategie, kterou právě finalizuje Pražský inovační institut.
Business

Prague Smart Accelerator (PSA)

Praha – město, kde najdete partnera pro výzkum a inovace. To je cíl tříletého projektu Prague Smart Accelerator (PSA). Jeho tým pomáhá propojovat podnikání, inovace a výzkum s lidskými zdroji. Projekt je financován z evropských dotací - OP Výzkum, vývoj a vzdělávání.
Business

Asistenční vouchery na podporu inovačních projektů

Hlavní město Praha ve spolupráci s Pražským inovačním institutem nabízí dotační program Asistenční vouchery hlavního města Prahy. Jeho cílem je podpořit přípravu a vypracování dokumentace projektu, který může získat pro svou realizaci prostředky z národních, mezinárodních, místních rozpočtů či z vlastních zdrojů žadatele, v oblasti výzkumu, vývoje a inovací.
Městský rozvoj

Regionální inovační strategie RIS3 pro Prahu

Chytré a funkční propojení byznysu, výzkumu a inovací a zlepšení podmínek pro podnikání a život Pražanů. To jsou cíle tzv. RIS3 strategie - Národní výzkumné a inovační strategie pro inteligentní specializaci. Jejím nositelem v Praze je Pii.
Vzdělávání

ŠIKK – školská inkluzivní koncepce

Pražský inovační institut připravil školskou inkluzivní koncepci. Jejím cílem je zkvalitnit pražské školství a vzdělávání. Realizace návrhů, které z koncepce vzešly, se uskuteční v rámci programu rozvoje a podpory pražského školství (iKAP).
Business

Mentoringová platforma DoToho!

DoToho! je mentoringová platforma pro malé a střední podniky, jejímž cílem je pomoci firmám inovovat jejich obchodní modely. Součástí programu jsou individuální mentoringová setkání a více něž 50 workshopů na různorodá byznysová témata.
Business

Podnikatelské a inovační centrum hl. města Prahy (PIC)

Podnikatelské a inovační centrum hl. města Prahy (PIC) soustředí podporu podnikání a inovace na jedno místo.
Vzdělávání

iKAP – podpora základního a středního školství v Praze

Pražský inovační institut se stal součástí přípravy velkého programu iKAP, který má za cíl podpořit základní a střední školství na území hlavního města Prahy.
Vzdělávání

Včasná detekce “Alzheimera”

Pražský inovační institut a Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT vytvářejí nástroj, který dokáže včas diagnostikovat neurodegenerativní onemocnění, například Alzheimerovu chorobu. Měl by přispět k lepší kvalitě života klientů sociální péče i pacientů.
Vzdělávání

Web Praha školská

Od prosince 2020 spravuje Pražský inovační institut redakci webu Praha školská, nového oficiálního webového portálu MHMP o vzdělávání v metropoli. Na tvorbě obsahu webu se kromě novinářského týmu podílejí studenti ze Smíchovské střední průmyslové školy a pedagogové z dalších zhruba 30 pražských základních, středních a základních uměleckých škol a gymnázií.
Vzdělávání

Nový systém pro hodnocení dalšího vzdělávání učitelů

Pražský inovační institut pracuje na přípravě nového systému, který bude sloužit k hodnocení dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP). Podobný zatím v Česku neexistuje. Fungovat by měl formou recenzního portálu.
Business

PSA - Mapování inovačních kapacit v pražských firmách

Až 150 zavedených podniků v Praze je součástí rozsáhlého průzkumu Inovačních kapacit - INKA 3. Má zjistit, jak velký mají potenciál pro inovace a jak zlepšit podmínky pro rozvoj podnikání v metropoli. Hlavním partnerem Pii je Technologická agentura ČR.
Business

PSA - Mapování startupů

Pražský inovační institut začal v roce 2021 mapovat startupy a prostředí začínajících firem na území hlavního města Prahy. Realizuje ho ve spolupráci s Technologickou agenturou ČR a Národním vzdělávacím fondem.
Business

PSA - Mapování podmínek vědeckých pracovníků na území Prahy

Praha mapuje socioekonomické podmínky a potřeby vědců, kteří na jejím území pracují. Výsledkem šetření má být návrh opatření, která by podpořila vědce v jejich práci, otevřela více prostředí pražské vědy mezinárodní spolupráci a zároveň vytvořila z Prahy atraktivní lokalitu pro rozvoj inovací a výzkumu.
Vzdělávání

PSA - Podpora mimořádně talentovaných dětí

Pražský inovační institut ve spolupráci s hlavním městem Praha realizuje projekt na podporu nadaných dětí. Napříč pražskými školami uskutečnil mimo jiné šetření o podpoře nadaných dětí. Projekt navazuje na tzv. inkluzivní koncepci Prahy.
Vzdělávání

Online hra proti dezinformacím Go Viral!

Internetovou hru GoViral! vyvinula prestižní Cambridgeská univerzita pod záštitou vlády Velké Británie, v ČR je propagována pod záštitou hl. města Praha ve spolupráci s Pražským inovačním institutem.
Vzdělávání

Jak nebýt za tro(t)lla

Komiksový miniseriál Jak nebýt za tro(t)lla je výsledkem spolupráce několika odborníků, které trápí současný stav mediální výchovy a obrovské množství dezinformací, které všechny neustále zahlcuje. Mezi těmito lidmi je i ředitel Pražského inovačního institutu Bob Kartous, který se tématy vzdělávání a dezinformací dlouhodobě zabývá.
Vzdělávání

Schola Pragensis Online 2020

Tradiční veletrh Schola Pragensis Online se v roce 2020 přesunul kvůli pandemii koronaviru na internet. Pražský inovační institut se spolu se Smíchovskou střední průmyslovou školou podílel na jeho přípravě. Jubilejní 25. přehlídce středních a vyšších odborných škol zajišťoval od listopadu 2020 do února 2021 marketingovou podporu, obsah sociálních sítí a PR.
Tento web používá ke správnému fungování soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Zavřít Více informací