Městský rozvoj

Regionální inovační strategie RIS3 pro Prahu

Chytré a funkční propojení byznysu, výzkumu a inovací a zlepšení podmínek pro znalostní podnikání a život Pražanů. To jsou cíle tzv. RIS3 strategie - Národní výzkumné a inovační strategie pro inteligentní specializaci. Jejím nositelem v Praze je Pii.

Monitoring a hodnocení k naplňování RIS3 převzal Pražský inovační institut v rámci projektu Prague Smart Accelerator, který realizuje. Hodnocení se zaměřuje na plnění cílů i sledování výzkumu, vývoje a inovací (VaVaI) v kraji. Zároveň s tím probíhá vyhodnocování naplňování akční plánu krajské RIS3 strategie z hlediska postupu, finančního zajištění a plnění jednotlivých projektů. Výsledky monitoringu jsou předávány Pražské inovační radě a Magistrátu hlavního města Prahy.

 

Důležité odkazy:

Co je regionální inovační strategie RIS3?>>

Regionální inovační strategie hl. m. Prahy, aktualizace, září 2023>>

Regionální inovační strategie hlavního města Prahy schválená usnesením Zastupitelstva hlavního města Prahy č. 41/2 ze dne 11. 9. 2014, ve znění usnesení Zastupitelstva hlavního města Prahy č. 2/52 ze dne 13. 12. 2018, ve znění usnesení Rady hl. m. Prahy č. 721 ze dne 24.4.2023 a ve znění usnesení Zastupitelstva hlavního města Prahy č. 6/66 ze dne 14. 9. 2023.

Akční plán inovační regionální strategie hl. m. Prahy>>

Starší verze Regionální inovační strategie hl. m. Prahy, 2018>>


Související krajské strategické dokumenty:

Akční plán ekonomické diplomacie 2018 – 2019>>

Koncepce Smart Prague 2030>>

Strategický plán hl. m. Prahy>>

Kulturní politika hl. m. Prahy 22+>>

Cirkulární Praha 2030: Strategie hl. m. Prahy pro přechod na cirkulární ekonomiku>>

Klimatický plán hl. m. Prahy 2030>>


Jaké jsou slabé stránky pražského inovačního prostředí podle RIS3?

 • //Praha je středoevropské centrum vzdělání, výzkumu a podnikání, ale 

○ Příliš se tak nevnímá a není tak vnímána 

○ Nekomunikuje se tak navenek 

○ Nevyužívá toho dostatečně ke svému rozvoji 

 • //Inovační prostředí města je fragmentované 

○ Bez dostatečně efektivních komunikačního platforem 

○ S malým multioborovým přesahem 

○ Jen s malým přesahem do zahraničí 

 • //Rozvoj VaVaI je výrazně limitován nedostatkem kvalifikovaných pracovníků 

○ Chybí kariérní poradenství a systém práce s talenty v nižších stupních škol 

○ Rigidní oborová struktura vysokoškolského vzdělávání

○ Málo incentivů motivuje absolventy VŠ k práci v inovačním prostředí 

○ Málo incentivů motivuje kvalifikované pracovníky k příchodu/návratu ze zahraničí

 • //Praha může v blízké budoucnosti přijít o zásadní evropské zdroje financování VaVaI V jakých klíčových oblastech má RIS3 pomoci?
 

 • //Prostředí stimulující inovace v a fungující partnerství 
 • //Snazší vznik a rozvoj znalostně intenzivních firem 
 • //Intenzivnější práce s místními lidskými zdroji pro potřeby znalostní ekonomiky 
 • //Zvýšit intenzitu internacionalizace v oblasti výzkumu a inovací 

 

Jaké jsou strategické cíle RIS3?
 

 • //Zvýšit intenzitu spolupráce veřejného, soukromého a akademického sektoru 
 • //Zapojení firem do inovativních řešení pro veřejnou správu 
 • //Zkvalitnit procesy ve veřejné správě v oblasti výzkumu, vývoje a inovací 
 • //Usnadnění rozvoje nových inovativních MSP 
 • //Zlepšení dostupnosti a kvality služeb pro inovace a podnikání 
 • //Kvalitnější zařízení inovační infrastruktury pro začínající inovativní MSP 
 • //Podpora inovativních firem formou nepřímé podpory (např. vzdělávání, vouchery 
 • //Usnadnit rozvoj nadaných žáků již na nižších stupních vzdělávání 
 • //Usnadnit nadaným doktorandům a mladým vědcům získání zkušeností
 • //Zvýšit podnikatelství absolventů terciárního vzdělávání
 • //Prezentovat potenciál Prahy v oblasti výzkumu, vývoje a inovací v zahraničí 
 • //Usnadnit příchod a působení kvalifikovaných pracovníků a zaměstnavatelů ze zahraničí v Praze
 • //Zvýšit četnost přeshraniční mobility kvalifikované pracovní síly k posílení výzkumných týmů

 

Jaká jsou opatření pro průmyslovou transformaci?
 

 • //Komplexní infrastruktura inovační podpory - huby, akcelerátory a ostatní KIBS podpora
 • //Pražské inovační centrum, pracoviště podporující průmyslovou transformaci SME
 • //Rozsáhlá reakce na digitalizační výzvu: 

○ dedikovaný DigiHub v prostředí ČVUT

○ podpora digitalizace ve vzdělávání - vzdálené vyučování, virtuální učební materiály, digitalizace správních a řídících procesů ve školství

○ iniciativa pro digitalizaci státní správy postavená na aktivizaci všech typů inovačních aktérů dle principu čtyřnásobné šroubovice (quadruple helix)

○ iniciace platformy prg.ai pro komunikaci uvnitř oboru umělé inteligence 

 • //Rozsáhlá opatření odpovídající na klimatickou změnu vyvolávající poptávku po inovacích 
 • //Vznik Pražského inovačního institutu jako organizace zastřešující podporu inovačního prostředí v Praze. 

 

Které mezinárodní aktivity pomohou prioritním oblastem krajské RIS3?
 

 • //mezinárodní síťování existující infrastruktury inovační podpory

○ EBN v rámci akceleračních aktivit ČVUT 

○ EEN v rámci aktivit Technologického centra AV ČR - jednáme o přímém napojen PII 

 • //mezinárodní aktivity inkubátoru ESA BIC a dalších 
 • //vouchery k financování účasti na zahraničních veletrzích a v zahraniční inkubaci 
 • //twinning v oblasti řízení podpory inovačního prostředí v metropolitním regionu 
 • //twinning v oblasti kariérního poradenství

 

Jaké jsou domény specializace Prahy?  

Vybrané obory Life Sciences (vědy o živé přírodě)

 • //průmyslové a environmentální biotechnologie 
 • //biomedicínské technologie 
 • //diagnostika chorob a virologie 
 • //biologicky aktivní materiály, biopolymery, biokompatibilní materiály 
 • //farmaceutický průmysl 
 • //chemické procesy a látky využívané v medicíně 

Vybraná kreativní odvětví

 • //digitální média a vizualizace
 • //umělecký a průmyslový design
 • //gaming
 • //filmový průmysl

Nově vznikající technologie

 • //kosmický a letecký průmysl
 • //umělá inteligence
 • //robotika
 • //energetika a nízkouhlíkové technologie
 • //biomedicína
 • //průmyslové a zdravotnické využívání moderních laserů 

 

Které služby pro podniky založené na znalostech RIS3 preferuje?

Pro další aktualizaci regionální inovační strategie uvažuje HMP přidat specializační domény reflektující následující obory:
 

 • //informační služby (marketingové analýzy, přehled regulativ, vyhledávání technologických trendů a oborů)
 • //specializované IT služby (data mining, vizualizace, služby využívající družicové systémy)
 • //specializované podnikové poradenství (podpora strategického řízení, hledání a testování příležitostí, hodnocení nápadů, trendwatching atd.
 • //technologické služby
 • //vysoce odborné vzdělávání, profesní trénink, mentoring, coaching pro implementace, headhunting

 

Pro další aktualizaci regionální inovační strategie uvažuje HMP přidat specializační domény reflektující následující obory:

 • //reakce na klimatickou změnu
 • //reakce na covidovou krizi a další společenské výzvy
 • //základní a střední školství jako samostatný a komplexní obor činnosti procházející samovolnou dynamickou transformací za účasti všech typů aktérů podle konceptu quadruple helix

 

Jakou má mít proces podnikatelského objevování (EDP) v kraji strukturu? 

 • //Pražská inovační rada
 • //Pražské inovační platformy 

○ pro strategické řízení 

○ pro komunikaci 

○ pro obor umělá inteligence (vzniká) 

○ pro obor biotechnologie (vzniká) 

 • //Pracovní skupiny Smart Prague
 • //Rada hospodářské a sociální dohody hl. m. Prahy

 

Na vašem soukromí nám záleží

Používáme soubory cookies

Tyto webové stránky používají soubory cookies a další sledovací nástroje s cílem vylepšení uživatelského prostředí, analýzy návštěvnosti webových stránek a zjištění zdroje návštěvnosti. Některé z nich jsou nezbytné, o těch dalších se můžete rozhodnout sami.

Na vašem soukromí nám záleží

Používáme soubory cookies

Tyto webové stránky používají soubory cookies a další sledovací nástroje s cílem vylepšení uživatelského prostředí, analýzy návštěvnosti webových stránek a zjištění zdroje návštěvnosti. Některé z nich jsou nezbytné, o těch dalších se můžete rozhodnout sami.

Nastavení souborů cookies

 • Zajišťují, že naše stránky fungují správně a bezpečně na všech zařízeních.

 • Díky nim lépe poznáme, co vás zajímá a můžeme tak neustále zlepšovat tento web k vaší spokojenosti.

 • Tyto cookies nám pomáhají s cílením reklamy tak, aby co nejvíce odpovídala vašim zájmům a preferencím.