Akce 09. květen 2022

Konference Tvořivost jako zdroj inovací a podstata vzdělávání

V rámci Světového týdne kreativity ve vzdělávání jsme 21. dubna uspořádali celodenní odbornou konferenci, která se nazývala Tvořivost jako zdroj inovací a podstata vzdělávání. Konala se v Podnikatelském a inovačním centru hl. města Prahy ve Škodově paláci a zúčastnily se jí více než tři desítky hostů. Dalších téměř padesát ji sledovalo online.

“Konference ukázala, jak rozmanité a různorodé může být uplatnění tvořivosti na všech stupních vzdělávání a jak zapojení tvůrčích aktivit vtáhne děti i dospělé do děje, dělá vzdělávání zábavnější, pestřejší, a proto i efektivnější. Potvrdilo se, že tvořivost a inovativnost jdou ruku v ruce,” řekla hlavní organizátorka Veronika Nürnbergerová z Pražského inovačního institutu.

První blok konference - o tvořivosti jako dovednosti

Program konference byl rozdělen do dvou bloků a příspěvky byly tlumočeny do znakového jazyka. V prvním z nich na úvod promluvil pražský radní pro školství, sport, vědu a podporu podnikání Vít Šimral o důležitosti tvořivosti ve vzdělávacím procesu. Poukázal z pohledu zřizovatele a města na potřebu vnímat a měnit školské budovy na prostor, který vybízí k rozvoji kreativního a inovativního myšlení, k propojení s komunitou a v neposlední řadě i ke zkvalitnění podmínek klinického pozorování vzdělávacího procesu v přípravě budoucích pedagogů.

Katarína Kalivodová, ředitelka Společnosti pro kreativitu ve vzdělávání, vysvětlila, co tvořivost jako zásadní dovednost pro 21. století představuje pro vzdělávání. Jak velký přesah má schopnost kreativního myšlení do dalších kompetencí a jak vypadá funkční učební prostor, který jeho rozvoj umožňuje. 

Odbornice Alžběta Trtková představila, jak zajímavé možnosti rozvoje tvořivosti a inovací nabízí program Erasmus+ i nástroje evropské spolupráce eTwinning nebo SELFIE a v neposlední řadě také ocenění European Innovative Teaching Award. Zóra Csalagovits z Maďarska se podělila o své evropské zkušenosti s neformálním vzděláváním zaměřeným na tvořivost a inovace a jak při svých kurzech mění obvyklé vzdělávání v zábavnou činnost, která lidi přitahuje a zapojuje.

 

Druhá část konference  - rozmanitost tvořivosti v dobré praxi

Ivana Hay z Pedagogická fakulty UK, stipendistka programu Sasakawa Young Leaders Fellowship Fund (SYLFF) japonské nadace Tokyo Foundation for Policy Research, se ve své práci s neslyšícími dětmi bez kreativity a inovativních přístupů neobejde. Nejenom během svých hodin, ale stejně tak ve své výzkumné práci, v rámci které prostřednictvím spolupráce školy a muzea hledá cesty, jak rozvíjet vizuální gramotnost neslyšících žáků a inkluzivní výtvarnou výchovu s využitím inspirace ze zahraničí.

Helena Košťálová nás nechala nahlédnout, jak přivádí mladé lidi a ty, kteří s mladými pracují včetně učitelů, na cestu ke spokojené práci. Vysvětlila, jak kreativita pomáhá spoluvytvářet trh práce, jaké tvůrčí metody v kariérovém poradenství využívá i jak i v tomto procesu může být příroda zdrojem inspirace.

S Veronikou Šancovou, která je autorkou projektu Prototýpci, jsme se přenesli do skupinky mladších školních dětí, které učí podnikavosti a kreativitě při zábavných mimoškolních činnostech. Těmi u nich rozvíjí divergentní myšlení – to je myšlení, které vede ke vzniku vícero originálních řešení problému. Spolu s dalšími lektory pracuje také s učiteli, aby u dětí tento typ myšlení v průběhu dětství nevymizel, ale naopak byl rozvíjen. S dětmi v kreativní dílně kromě mnoha jiného například kuchají plyšáky nebo spotřebiče a přitom se učí pozorovat a porozumět sobě samému, světu i věcem kolem sebe.

Ve světě školáků jsme zůstali i s Annou Babanovou, lektorkou a metodičkou mezinárodního programu pro MŠ a ZŠ Začít spolu. Je také autorkou nové příručky Centra aktivit – cesta ke smysluplnému učení. Na jejím obsahu ilustrovala, jak vypadá výuka, která je spoluřízena dětmi, kde chyba je součástí procesu učení a kde zapojení fantazie a tvořivosti má své pevné místo.

Na závěr Jan Veselý z Inovační laboratoře z Kampusu Hybernská vyprávěl, jak už čtyři roky odbourává u vysokoškolských studentů nánosy strachu z chybování, který se v nich usazoval během let školní docházky, jakou podporu je potřeba studentům a studentkám dodat, jak se učí spolupracovat lidé z různých fakult a oborů, jakou roli v tom hraje srdce a proč to vlastně dělá.

Na vašem soukromí nám záleží

Používáme soubory cookies

Tyto webové stránky používají soubory cookies a další sledovací nástroje s cílem vylepšení uživatelského prostředí, analýzy návštěvnosti webových stránek a zjištění zdroje návštěvnosti. Některé z nich jsou nezbytné, o těch dalších se můžete rozhodnout sami.

Na vašem soukromí nám záleží

Používáme soubory cookies

Tyto webové stránky používají soubory cookies a další sledovací nástroje s cílem vylepšení uživatelského prostředí, analýzy návštěvnosti webových stránek a zjištění zdroje návštěvnosti. Některé z nich jsou nezbytné, o těch dalších se můžete rozhodnout sami.

Nastavení souborů cookies

  • Zajišťují, že naše stránky fungují správně a bezpečně na všech zařízeních.

  • Díky nim lépe poznáme, co vás zajímá a můžeme tak neustále zlepšovat tento web k vaší spokojenosti.

  • Tyto cookies nám pomáhají s cílením reklamy tak, aby co nejvíce odpovídala vašim zájmům a preferencím.