Vzdělávání

ŠIKK – školská inkluzivní koncepce

Pražský inovační institut připravil školskou inkluzivní koncepci. Jejím cílem je zkvalitnit pražské školství a vzdělávání. Realizace návrhů, které z koncepce vzešly, se uskuteční v rámci programu rozvoje a podpory pražského školství (iKAP).

Cílem školské inkluzivní koncepce kraje je popsat současný stav a navrhnout opatření, která povedou ke zlepšení podmínek na pražských školách a ve školských poradenských zařízeních a přispějí k respektování individuálních potřeb každého dítěte. Klíčovou roli v přípravě této koncepce sehrává pracovní skupina sestavená z odborníků pražských škol, poradenských zařízení, rodičů i veřejné správy. Svými bohatými a pestrými zkušenostmi z každodenní praxe a znalostmi problematiky pražského prostředí napomáhají formulovat životaschopná řešení, která budou ku prospěchu dětí a povedou ke zkvalitnění pracovních podmínek pedagogů i pracovníků dalších souvisejících profesí.

 

Výsledky výzkumu

Prezentace výsledků výzkumu>>

Otázka: Jaké jsou děti s odlišným mateřským jazykem ve vaší škole?

omj1

Otázka: Do jaké míry se daří integrovat děti se zdravotním handicapem?

hand1

Otázka: Do jaké míry se daří integrovat děti s poruchou chování?

integrace3

This site uses cookies to improve your experience.

Cookie Preferences

This website uses cookies and other tracking tools to improve the user experience and analyze website traffic. Some of them are necessary, others you can decide for yourself.

This site uses cookies to improve your experience.

Cookie Preferences

This website uses cookies and other tracking tools to improve the user experience and analyze website traffic. Some of them are necessary, others you can decide for yourself.

Cookies Settings

  • These cookies ensure that our site works properly and securely on all devices.

  • Thanks to analytical cookies, we know better what you are interested in and we can constantly improve this website.

  • These cookies help us to target advertising so that it corresponds to your interests and preferences as much as possible.