Rozhovor 19. květen 2022

E15: Učíme Prahu lépe investovat do inovací v byznysu i vzdělávání, říká šéf Pražského inovačního institutu

Pražský inovační institut vznikl před dvěma lety, aby vybudoval inovační strukturu a propojil vzdělávání, veřejný prostor a podnikání v Praze. Podobný aktér na území hlavního města dlouho chyběl. Cíle se postupně daří naplňovat, nezisková organizace ovšem kromě inovací přirozeně řeší i své financování. Projekty jsou z více než 90 procent hrazeny z evropských zdrojů, jen pár procent jde z rozpočtu města. „Já rád s nadsázkou říkám, že žijeme z prány (tradiční indické označení pro životní energii – pozn. red), protože přinášíme relativně vysokou hodnotu, aniž by se Praha podílela na našem financování. To ale není dlouhodobě udržitelné,“ říká Bohumil Kartous, který od července 2020 stojí v čele organizace.

Možná začneme krátkým představením Pražského inovačního institutu. Jaké jsou jeho cíle?

Ve většině českých regionů vznikala v posledních dvaceti letech inovační centra, která zajišťují transfer poznatků z vědy a výzkumu do byznysu, a fungují také jako inkubátory projektů. V regionech jsou to často jediní aktéři tohoto druhu. To se o Praze říct nedá, protože tady je mnoho privátních aktérů, kteří se snaží o totéž. Dlouho ale chyběl aktivní podporovatel a koordinátor inovací. To je jeden z důvodů, proč před dvěma lety vznikl Pražský inovační institut. Cílem bylo vybudovat inovační strukturu, která bude v souladu s regionální inovační strategií, a bude podporovat a propojovat aktivity jednotlivých aktérů na území hlavního města. Během dvou let jsme vytvořili devět inovačních platforem, kde vznikají nápady na podporu inovací v různých oblastech a směrech. Patří mezi ně i podnikání a vzdělávání, tedy oblasti, ve kterých se Praze podpora inovací dosud příliš nedařila.

 

Jak se Pražský inovační institut zapojuje do podpory podnikání? 

Během pandemie jsme vytvořili mentoringový program DoToho!, ve kterém mohli malí a střední podnikatelé z Prahy bezplatně získat dvacet hodin konzultací a mentoringu. Platformou prošlo celkem přes 200 firem z různých oborů. V současnosti probíhá také projekt Prague Smart Accelerator, jehož součástí je grantová výzva, takzvané Asistenční vouchery.  Výzkumné organizace a firmy mohou přihlašovat své projekty, které jsou zatím ve velmi rané fázi a pro další rozpracování potřebují investiční prostředky. 

 

Jakým způsobem probíhá rozdělování dotací v rámci Asistenčních voucherů mezi jednotlivé projekty? 

V rámci celého projektu je alokováno kolem jedenácti milionů korun, realizátoři mohou získat řádově stovky tisíc korun a začít s rozvojem svých projektů. Peníze rozdělujeme způsobem, který koresponduje se záměry a cíli vytyčenými inovačními platformami, ať už jde o rozvoj kreativního průmyslu, biotechnologií, vesmírného průmyslu, nebo podporu technologií postavených na umělé inteligenci. Kromě toho sledujeme životaschopnost projektů. Program je financovaný Evropskou unií, ale rádi bychom na něj potom navázali systematickou podporou ze strany Prahy. Musíme se naučit investovat do podpory podnikání i vlastní prostředky. V Praze ještě před vznikem Pražského inovačního institutu existovaly takzvané Pražské inovační vouchery. Nám se daří vyvíjet funkční grantové schéma, díky kterému prostředky končí skutečně tam, kde mají. 

 

Ve Škodově paláci provozujete Podnikatelské inovační centrum. Jak tento prostor využíváte? 

Snažíme se nabídnout události s přidanou hodnotou, na kterých se mohou setkávat zajímaví lidé z různých oborů. Realizujeme přednášky, konference a workshopy. Ve spolupráci s univerzitami a vysokými školami jsme už podruhé organizovali třeba Startup Night. Potkali se tam studenti a absolventi pěti největších pražských univerzit, kteří mají nějaké nápady, často už v pokročilé fázi realizace. Když se setkají, mohou z toho potom vyplynout další spolupráce – a to je přesně příklad toho, co chceme dělat. 

 

Koncem května pořádáte konferenci Inovační vize Prahy 2030. Jaká témata tam budete otevírat? 

Konference bude sestávat z několika panelů, které kopírují naše cíle v rámci přijaté strategie na podporu inovací. Kromě podpory podnikání to bude třeba vesmírný průmysl. Chceme ukázat, jakým způsobem může region jako Praha těžit z vesmírného výzkumu a dostupných dat. S tím nám pomůže uznávaný kosmický inženýr a náš developer v oblasti space industry Jan Lukačevič. Dále se budeme věnovat kreativnímu průmyslu a jeho novým odvětvím, jakými jsou třeba animace nebo herní vývojářství. Jako developera tady máme odborníka na kreativní odvětví Jakuba Bakuleho. Budeme se zabývat i umělou inteligenci, na projektech v této oblasti spolupracujeme s prg.ai nebo pražskou ČVUT. Velmi si vážíme toho, že konferenci dali záštitu primátor hlavního města Prahy Zdeněk Hřib a také ministryně pro vědu, výzkum a inovace Helena Langšádlová. 

 

Zmínil jste podporu kosmického průmyslu. Jakou roli tady hraje Pražský inovační institut? 

Jan Lukačevič, se kterým od konce minulého roku spolupracujeme, nám pomohl vytvořit novou inovační platformu, která sdružuje odborníky v oblasti space industry. Na červen chystáme mezinárodní odbornou konferenci, na které se bude řešit mimo jiné zapojení kosmického průmyslu a role Prahy v rámci obranného systému NATO. Kromě toho rozvíjíme možnost zapojení Prahy do mezinárodních projektů transferu znalostí a technologií, například v rámci programu Phi-lab s Evropskou kosmickou agenturou (ESA).

 

Další zmíněnou oblastí je spolupráce s univerzitami. S ČVUT spolupracujete na vývoji nástroje pro včasnou detekci symptomů neurodegenerativních chorob, chystáte i další projekty s českými univerzitami? 

V rámci našeho největšího projektu na podporu inovací ve vzdělávání spolupracujeme také s Univerzitou Karlovou. Jedná se o takzvanou Implementaci Krajského akčního plánu a Univerzita Karlova je tam prostřednictvím své Pedagogické fakulty naším hlavním partnerem. Další příležitosti pro spolupráci budeme hledat. Pro univerzity a jejich projekty můžeme sehrát důležitou roli aplikačního garanta. Co také umíme velmi dobře, je sehnat vysoce kvalitní personální zajištění pro jednotlivé činnosti, což je především v souvislosti s aktuální situací na trhu práce velmi cenná dovednost. 

 

Pražský inovační institut je jediným centrem svého druhu v České republice, které se aktivně věnuje podpoře výchovy a vzdělávání. Jak to vypadá v praxi?

V rámci Implementace Krajského akčního plánu se rozbíhá několik zásadních věcí. Je to třeba cílená podpora polytechnického vzdělávání nebo vzdělávání dětí s odlišným mateřským jazykem. Absence rychle aplikovatelné metody se především v okamžiku války na Ukrajině ukazuje jako vysoce problematická. Kromě toho pracujeme i na takzvané ředitelské akademii, protože roli ředitele základní nebo střední školy považujeme za zcela zásadní. 

 

Jak byste zhodnotil probíhající rozvoj inovací v hlavním městě? V čem je Praha silná, a kde naopak vidíte nedostatky? 

Jsme přesvědčeni, že Praha potřebuje diverzifikovat svou ekonomiku. Ta byla donedávna založená především na levných službách, které do budoucna nepřinášejí žádnou přidanou hodnotu. Praha je přitom neobyčejně silná ve schopnosti realizovat události, které mají turistický charakter a zároveň přidanou hodnotu. Typicky jsou to třeba vědecké kongresy. Na rozdíl od jiných veřejných entit v Evropě zatím Praha neumí příliš dobře investovat peníze tak, aby zajistila jejich dobrou návratnost a také sociální dopad. Na těchto věcech bychom chtěli pracovat a dále je rozvíjet.

 

Věnujete se celé řadě projektů. Jakým způsobem získáváte prostředky na jejich financování? 

Já rád s nadsázkou říkám, že žijeme z prány, protože přinášíme relativně vysokou hodnotu, aniž by se Praha podílela na našem financování. Projekty, které realizujeme, jsou z více než 90 procent financovány z evropských zdrojů. Pouze nějaké procento jde z rozpočtu hlavního města Prahy, jsou to ale peníze projektově vázané a jdou například na provoz Podnikatelského inovačního centra nebo rozvoj recenzního portálu na další vzdělávání učitelů. To ale není dlouhodobě udržitelné, protože jsme organizací s téměř padesáti kmenovými zaměstnanci a desítkami dalších spolupracovníků. Snažíme se proto zajistit institucionální financování. Potřebujeme, aby Praha pochopila, že v našem případě to nejsou prostředky utracené, ale investované. 

Zdroj: E15

Na vašem soukromí nám záleží

Používáme soubory cookies

Tyto webové stránky používají soubory cookies a další sledovací nástroje s cílem vylepšení uživatelského prostředí, analýzy návštěvnosti webových stránek a zjištění zdroje návštěvnosti. Některé z nich jsou nezbytné, o těch dalších se můžete rozhodnout sami.

Na vašem soukromí nám záleží

Používáme soubory cookies

Tyto webové stránky používají soubory cookies a další sledovací nástroje s cílem vylepšení uživatelského prostředí, analýzy návštěvnosti webových stránek a zjištění zdroje návštěvnosti. Některé z nich jsou nezbytné, o těch dalších se můžete rozhodnout sami.

Nastavení souborů cookies

  • Zajišťují, že naše stránky fungují správně a bezpečně na všech zařízeních.

  • Díky nim lépe poznáme, co vás zajímá a můžeme tak neustále zlepšovat tento web k vaší spokojenosti.

  • Tyto cookies nám pomáhají s cílením reklamy tak, aby co nejvíce odpovídala vašim zájmům a preferencím.