Městský rozvoj

Projekt FutuRIS

Jaká bude Praha za 20 let, s jakými trendy se bude potýkat a jak se může i pomocí inovací na budoucnost připravit?

To byly otázky, které Pražský inovační institut řešil v projektu FUTURIS, na kterém spolupracoval s Technologickým centrem AV a Českými prioritami. Analytická práce a 2 foresightové workshopy, na kterých byly probírány s odbornou komunitou očekávané megatrendy a scénáře možného vývoje, a dále nástroje, kterými můžeme žádoucí rozvoj inovačního ekosystému podpořit. Důraz byl přitom kladen na vzdělávání a spolupráci napříč různými aktéry, práci s daty, význam zapojení podnikatelského sektoru do řešení potřeb města a také nutnost mít k dispozici nezbytnou infrastrukturu pro vědu, výzkum a testování nových řešení.   

Závěrečná zpráva projektu je zde>>

Analýza megatrendů, jejich hybných sil a dopadů>>Veřejná prezentace závěrečné zprávy se uskutečnila v Podnikatelském a inovačním centru 14. června 2022.


Inovační ekosystém hlavního města Prahy: 

inovacni ekosystem

This site uses cookies to improve your experience.

Cookie Preferences

This website uses cookies and other tracking tools to improve the user experience and analyze website traffic. Some of them are necessary, others you can decide for yourself.

This site uses cookies to improve your experience.

Cookie Preferences

This website uses cookies and other tracking tools to improve the user experience and analyze website traffic. Some of them are necessary, others you can decide for yourself.

Cookies Settings

  • These cookies ensure that our site works properly and securely on all devices.

  • Thanks to analytical cookies, we know better what you are interested in and we can constantly improve this website.

  • These cookies help us to target advertising so that it corresponds to your interests and preferences as much as possible.