Vzdělávání

Krajský akční plán III Praha

Praha a Pražský inovační institut spolupracují na projektu KAP III - Krajském akčním plánu. Projekt cílí zejména na střední školy a sladění strategických plánů na úrovni Prahy i jednotlivých škol. Jeho součástí je ale i spolupráce aktérů ve vzdělávání od základních škol až po univerzity.

Rozvoj inovací ve školství a podpora strategického vedení škol

Nový projekt KAP III Praha je financován z OP VVV, na kterém se bude v rámci svého rozpočtu spolupodílet město ve spolupráci s Pražským inovačním institutem, a potrvá do roku 2023. Připraveno je na něj více než 11 milionů korun. Projektový záměr schválila dne 10. ledna 2022 na svém zasedání Rada HMP.

Krajský akční plán III Praha navazuje na předchozí projekty a slouží jako překlenovací projekt akčního plánování v Praze realizovaný v rámci nového OP Jan Amos Komenský (2021 - 2027). Má za cíl podporovat společné plánování a sdílení aktivit v území vedoucích ke zlepšení kvality vzdělávání ve školách, součástí je také podpora aktivit vedoucích k podpoře dětí a žáků z ohrožených školním neúspěchem a vytváření podmínek pro vzdělávání na dálku.


Manažer projektu KAP III Petr Nečina:

“Projekt je primárně určen pro střední školy, ale plány budou zahrnovat propojení vzdělávání již od škol základních přes střední až po univerzity a zapojení mnoha dalších partnerů, kteří se v oblasti vzdělávání angažují. Dílčím cílem projektu rovněž bude ukázat všem aktérům, že společné plánování a sdílení aktivit v území může být prospěšné pro všechny zúčastněné strany a být důležitým prvním krokem ke zvyšování kvality vzdělávání v Praze."

 

Radní hl. m. Prahy pro oblast školství Vít Šimral:

„V oblasti pražského školství považujeme za zcela klíčové priority jednak rozšiřování kapacit na školách a budování nových, ale i modernizaci stávajících prostor tak, aby odpovídaly mezinárodním standardům. Školy díky této dotaci mohou například vybudovat poradenská pracoviště, postavit veřejně přístupné prostory pro sportovní aktivity, nové knihovny, nebo společenské místnosti, které po vyučování mohou sloužit jako centrum vzdělanosti a komunitních aktivit.“

 

Regionální akční plán hlavního města Prahy:

Regionální akční plán hlavního města Prahy 2021–2027>>

Infrastrukturní rámce projektu RAP>>

 

Další dokumenty:

FCL / Future Classroom Lab

Tisková zpráva k projektu RAP

This site uses cookies to improve your experience.

Cookie Preferences

This website uses cookies and other tracking tools to improve the user experience and analyze website traffic. Some of them are necessary, others you can decide for yourself.

This site uses cookies to improve your experience.

Cookie Preferences

This website uses cookies and other tracking tools to improve the user experience and analyze website traffic. Some of them are necessary, others you can decide for yourself.

Cookies Settings

  • These cookies ensure that our site works properly and securely on all devices.

  • Thanks to analytical cookies, we know better what you are interested in and we can constantly improve this website.

  • These cookies help us to target advertising so that it corresponds to your interests and preferences as much as possible.