Vzdělávání

Pilotní ověření systému péče o talenty II.kolo

Hlavní město Praha ve spolupráci s Pražským inovačním institutem (Pii) nabízí dotační program Pilotní ověření systému péče o talenty (II. kolo). Jde o takzvané “talentové vouchery” pro základní a střední školy, jež se zaměřují na práci s mimořádně nadanými žáky. Získané finanční prostředky pomohou úspěšným žadatelům analyzovat školní systémy podpory nadání, navrhovat a realizovat zlepšení, či změnit a rozšířit stávající systémy.

Pracujete s nadanými a mimořádně nadanými žáky a studenty v pražských ZŠ/SŠ?

Využijte naše Pilotní ověření systému péče o talenty!

Příjem žádostí: 

V provozní době podatelny Magistrátu HMP (Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1) od 15.8.2022, 10:00 do 23.8.2022, 15:00.

Jaká je výše celková podpory?

Pro Pilotní ověření péče o talenty je alokována celková částka 900.000 Kč. 

icons8 question 60

Výše podpory: Pro jednoho žadatele je připraveno 450.000 Kč. Z programu budou podpořeny celkem 2 školy.

Míra podpory: 100 %

icons8 question 60

Kdo může o dotace žádat?

Přihlásit se může každá základní a střední škola se sídlem na území Prahy, která prokazatelně pracuje s nadanými a mimořádně nadanými dětmi a žáky. Podmínkou pro poskytnutí dotace je realizace projektu na území hl. m. Prahy.

icons8 question 60

Co musím udělat pro to, abych získal dotaci z projektu?

Uchazeč podá žádost v tištěné podobě a podepsané oprávněnou osobou (jeden výtisk) na podatelně Magistrátu HMP (Jungmannova 35/29, 110 Praha 1, v úředních hodinách podatelny) nebo prostřednictvím držitele poštovní licence na výše uvedenou adresu, v zalepené obálce nadepsané „Neotvírat – žádost o dotace v rámci projektu Prague Smart Accelerator – Pilotní ověření systému péče o talenty.“ 

icons8 question 60

Jak se stát úspěšným žadatelem?

U žadatele bude posuzována úroveň práce s nadanými žáky a to:

 • ◎ škola má, nebo pro projekt vytvořila koncepci/plán rozvoje školy v oblasti péče o nadané;
 • ◎ nadstandardní přístup za poslední 3 roky v oblasti práce s nadanými s mimořádně nadanými (nad rámec ŠVP) a využívání alternativních prvků výuky;
 • ◎ zda ředitel školy seznámil pedagogický sbor s plánem rozvoje školy v oblasti péče o nadané;    
 • ◎ personální podmínky pro práci s nadanými; 
 • ◎ zda ředitel školy podporuje systematické vzdělávání učitelů se zaměřením na nadané žáky;     
 • ◎ neformální vzdělávání – zajištění klubu/kroužků pro nadané žáky včetně kognitivně nadaných;
 • ◎ výčet škol a dalších institucí, se kterými je škola ve spolupráci za poslední 3 roky v oblasti nadání;
 • ◎ zda škola zajišťuje spolupráci s rodiči s ohledem na specifické potřeby nadaných žákům.      

icons8 question 60

Kdo Vám může poskytnout více informací?

Pro více informací kontaktujte RIS3 asistenta Bc. Markétu Štindlovou, stindlova@prahainovacni.eu, 737 541 590 nebo projektového manažera Mgr. Martina Lipše, martin.lips@praha.eu, 774 505 658.

market

Bc. Markéta Štindlová

 

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE:

icons8 question 60

Kdo dotační program spravuje?

Program Pilotní ověření systému péče o talenty vyhlašuje a administruje hlavní město Praha (HMP), po obsahové stránce spravuje Pražský inovační institut (Pii) v rámci tříletého projektu Prague Smart Accelerator (PSA)

icons8 question 60

Co je projekt Prague Smart Accelerator?

PSA patří do rodiny projektů Evropské unie nazvané Národní výzkumná a inovační strategie pro inteligentní specializaci. Projekt je financován z evropských dotací prostřednicvím Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV). Projekt PSA začal zkraje roku 2020 a potrvá do března roku 2023. 

icons8 question 60

Z čeho pocházejí finanční prostředky na dotační program Pilotního ověření systému péče o talenty?

Finančně se na něm podílí Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) a Magistrát hl. města Prahy. Z 85 procent jsou hrazeny z evropského OP VVV a patnáctiprocentní spoluúčastí se finančně podílí hlavní město Praha. 

icons8 question 60

K čemu lze dotaci z Pilotního ověření systému péče o talenty využít?

Získané finanční prostředky úspěšným žadatelům pomohou analyzovat školní systémy podpory nadání, navrhnout a realizovat zlepšení, změnu a rozšíření stávajících systémů.

icons8 question 60

Čemu se věnuje Pražský inovační institut?

Pii založilo formou zapsaného ústavu hlavní město Praha v lednu 2020. Tato veřejně prospěšná organizace se zaměřuje na podporu rozvoje vzdělávání, města a životního prostředí. Chce se stát rovněž spojnicí mezi světem byznysu a veřejnou i akademickou sférou. 

 

Snímek obrazovky 2021 10 29 v 14.39.04 

PŘÍLOHY:

Program Pilotní ověření systému péče o talenty
Příloha č. 1 - Formulář žádosti
Příloha č. 2 - Veřejnoprávní smlouva
Příloha č. 4 - Podrobný popis způsobilých_nezpůsobilých výdajů
Příloha č. 5 - Dokladování mezd
Příloha č. 6. - Vzor Formulář hodnocení žádosti
Důvodová zpráva


Tisková zpráva – Praha vyhlásila druhé kolo dotačního programu na podporu nadaných dětí, přihlásit se mohou základní a střední školy

 

logolink OPVVV

Na vašem soukromí nám záleží

Používáme soubory cookies

Tyto webové stránky používají soubory cookies a další sledovací nástroje s cílem vylepšení uživatelského prostředí, analýzy návštěvnosti webových stránek a zjištění zdroje návštěvnosti. Některé z nich jsou nezbytné, o těch dalších se můžete rozhodnout sami.

Na vašem soukromí nám záleží

Používáme soubory cookies

Tyto webové stránky používají soubory cookies a další sledovací nástroje s cílem vylepšení uživatelského prostředí, analýzy návštěvnosti webových stránek a zjištění zdroje návštěvnosti. Některé z nich jsou nezbytné, o těch dalších se můžete rozhodnout sami.

Nastavení souborů cookies

 • Zajišťují, že naše stránky fungují správně a bezpečně na všech zařízeních.

 • Díky nim lépe poznáme, co vás zajímá a můžeme tak neustále zlepšovat tento web k vaší spokojenosti.

 • Tyto cookies nám pomáhají s cílením reklamy tak, aby co nejvíce odpovídala vašim zájmům a preferencím.