Business

Asistenční vouchery na podporu inovačních projektů

Hlavní město Praha ve spolupráci s Pražským inovačním institutem nabízí dotační program Asistenční vouchery hlavního města Prahy. Jeho cílem je podpořit přípravu a vypracování dokumentace projektu, který může získat pro svou realizaci prostředky z národních, mezinárodních, místních rozpočtů či z vlastních zdrojů žadatele, v oblasti výzkumu, vývoje a inovací.

Chystáte přípravu INOVAČNÍHO projektu pro Prahu? 

Využijte naše ASISTENČNÍ vouchery!

Příjem žádostí: 31. 12. 2021 - 31. 5. 2022

Výše podpory: 100.000,- Kč - 900.000,- Kč

Míra podpory: nejvýše 90 %

icons8 question 60

Kdo může o dotace žádat?

Přihlásit se může každá výzkumná instituce, vysoká škola, firma, podnik, veřejná správa i samospráva, s pobočkou v metropoli. 

icons8 question 60

Co musím udělat pro to, abych získal voucher?

Uchazeč je povinen před podáním žádosti o dotaci konzultovat s RIS3 developerem svůj projektový záměr. Svého RIS3 developera najdete v příloze č. 8 Příručka pro uchazeče.

icons8 question 60

Jak se stát úspěšným žadatelem?

Uchazeč musí s pomocí svého RIS3 developera předložit vyplněnou přílohu č. 5 Projektová Fiše. RIS3 developer následně tuto fiši předá ke kontrole RIS3 manažerovi, který ji předloží Pražské inovační radě ke schválení a doporučení k financování.

icons8 question 60

Jaká je výše celková podpory?

Pro Asistenční vouchery je alokována celková částka 12 milionů korun. 

icons8 question 60

Kdo Vám může poskytnout více informací?

Pro více informací kontaktujte projektového manažera Ing. Pavla Vaňka, vanek@prahainovacni.eu, 775 393 001.

vanek

Ing. Pavel Vaněk

vanek@prahainovacni.eu

775 393 001

 

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE:

icons8 question 60

Kdo dotační program spravuje?

Program Asistenční vouchery spravuje Pražský inovační institut v rámci tříletého projektu Prague Smart Accelerator (PSA)

icons8 question 60

Co je projekt Prague Smart Accelerator?

PSA patří do rodiny projektů Evropské unie nazvané Národní výzkumná a inovační strategie pro inteligentní specializaci. Projekt je financován z evropských dotací - OP Výzkum, vývoj a vzdělávání. Projekt PSA začal v polovině roku 2020 a potrvá do konce roku 2022. 

icons8 question 60

Z čeho pocházejí finanční prostředky Asistenčních voucherů?

Finančně se na něm podílí Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) a Magistrát hl. města Prahy. Z 85 procent jsou hrazeny z evropského OP VVV a patnáctiprocentní spoluúčastí se finančně podílí hlavní město Praha. 

icons8 question 60

K čemu lze Asistenční vouchery využít?

Získané finanční prostředky mohou úspěšným žadatelům pomoci uspět při následném podání žádosti o dotaci na národní nebo evropské úrovni. Získané finanční prostředky by měly vybraným projektům pomoci dokončit jejich přípravu tak, aby je mohli dále prezentovat potenciálním investorům, kteří by do nich byli ochotni vložit další investice, a tím zajistit budoucnost a převedení do praxe. 

icons8 question 60

Čemu se věnuje Pražský inovační institut?

Pii založilo formou zapsaného ústavu hlavní město Praha v lednu 2020. Tato veřejně prospěšná organizace se zaměřuje na podporu rozvoje vzdělávání, města a životního prostředí. Chce se stát rovněž spojnicí mezi světem byznysu a veřejnou i akademickou sférou. 

 

Snímek obrazovky 2021 10 29 v 14.39.04

Přílohy:

Usnesení Rady hlavního města Prahy

Výzva k podání žádosti o dotaci z programu

Dotační program – Asistenční vouchery

Příloha č. 1 – Smlouva o poskytnutí dotace

Příloha č. 2 – Žádost o poskytnutí dotace

Příloha č. 3 – Rozpočet přípravy projektu

Příloha č. 4 – Čestné prohlášení

Příloha č. 5 – Projektová fiše

Příloha č. 6 – Závěrečné vyúčtování projektu

Příloha č. 7 – Hodnotící kritéria

Příloha č. 8 – Příručka pro uchazeče

 

logolink opvv

This site uses cookies to improve your experience.

Cookie Preferences

This website uses cookies and other tracking tools to improve the user experience and analyze website traffic. Some of them are necessary, others you can decide for yourself.

This site uses cookies to improve your experience.

Cookie Preferences

This website uses cookies and other tracking tools to improve the user experience and analyze website traffic. Some of them are necessary, others you can decide for yourself.

Cookies Settings

  • These cookies ensure that our site works properly and securely on all devices.

  • Thanks to analytical cookies, we know better what you are interested in and we can constantly improve this website.

  • These cookies help us to target advertising so that it corresponds to your interests and preferences as much as possible.