Vzdělávání

iKAP II – podpora základního a středního školství v Praze

Pražský inovační institut se stal součástí přípravy velkého programu iKAP, který má za cíl podpořit základní a střední školství na území hlavního města Prahy.

Schvalene logo iKAP horizontalni 1

Praha – město, které zavádí priority vzdělávací politiky MŠMT do praxe základních a středních škol. To je cíl dvouletého projektu implementace Krajského akčního plánu II – Inovace ve vzdělávání (iKAP II - Inovace). Jeho tým pomáhá rozvoji funkčních partnerství škol, univerzit a neziskového sektoru na území Prahy. Projekt je financován z fondů EU prostřednictvím Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (MŠMT).

 

Implementace krajského akčního plánu II (iKAP II)

Projekt iKAP II navazuje na cíle a priority Krajského akčního plánu Prahy (KAP) a s pomocí 40 partnerů naplňuje konkrétní opatření KAP aktivitami přímo ve školách. Podporuje nadané žáky i žáky znevýhodněné nebo žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Pomáhá dětem s odlišným mateřským jazykem a jejich rodinám úspěšně projít školním vzděláváním. Podporuje rozvoj gramotností, kreativity a inovativnosti ve výuce, přispívá ke spolupráci středních škol s firmami. Prostřednictvím zavádění dlouhodobého plánování přispívá k systémovému zlepšení řízení škol, zvýšení kvality vzdělávání a zvýšení jeho dostupnosti pro každého žáka. 

Ze zkušenosti víme, že nejdůležitější fází řízení změn, je realizace strategických opatření. Při ní dochází ke změnám zavedených procesů, postupů a praxí. Projekt iKAP II – Inovace je z tohoto pohledu zásadní, protože pomáhá přímo ve školách ředitelům a učitelům dělat věci jinak, než dosud. Tak, aby prostředí školy, podmínky práce pedagogů i podmínky pro učení žáků byly ještě lepší a postupně se zlepšovaly i výsledky vzdělávání a kvalita škol. 

Projektový manažer iKAP II Adam Dědič:

"Zohledňujeme potřeby škol samotných, ale také priority Strategie vzdělávací politiky 2030 (MŠMT) a Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro Prahu. Projekt iKAP II – Inovace je tak důležitou součástí systému řízení změn ve vzdělávání a jsme moc rádi, že se do jeho realizace zapojila široká řada partnerů s jedinečným know–how a zkušenostmi při práci se školami. Všechny nás spojuje zájem o individuální potřeby lidí působících ve školství a hlavně zájem o to, jak je naplnit, abychom dosáhli cílů stanovených nejen samotnými školami, ale také cílů vzdělávací politiky. Naším společným zájmem je přispívat ke kvalitě školství v Praze.“

3 prvek   Více informací najdete na webu projektu>>

 

3 prvek   Kalendář akcí je zde>>

 


Aktivity projektu iKAP II - Inovace a kontakty na realizační tým:

⇨ Rovné příležitosti ve vzdělávání

⇨ Vzdělávání žáků s odlišným mateřským jazykem

Rozvíjíme školu spolu

⇨ Podpora gramotností

⇨ Podpora odborných škol v oblasti kariérového poradenství, podnikavosti a polytechniky

⇨ Šablony

 

Gestor projektu:
Adam Dědič, dedic@prahainovacni.eu 
 

 

Odborní garanti klíčových aktivit: 
⦾ KA 1 Řízení projektu: Rut Schreiberová, schreiberova@prahainovacni.eu 
⦾ KA 2 Rovné příležitosti ve vzdělávání: Adam Spálenský, spalensky@prahainovacni.eu 
⦾ KA 3 Vzdělávání žáků s odlišným mateřským jazykem: Adam Spálenský, spalensky@prahainovacni.eu
⦾ KA 4 Ředitelská akademie: Tatiana Feketeová, feketeova@prahainovacni.eu 
⦾ KA 5 Podpora rozvoje gramotností: Vendula Ježková, jezkova@prahainovacni.eu 
⦾ KA 6 Podpora odborných škol v oblasti kariérového poradenství, podnikavosti a polytechniky: Adam Dědič, dedic@prahainovacni.eu 
⦾ KA 7 Šablony: Věra Dušková, duskova@prahainovacni.eu 
⦾ PR a komunikace: Jana Holcová, holcova@prahainovacni.eu 

Projekt iKAP II byl zahájen 1. 6. 2021 a trval do 30. 11. 2023.

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0021106.

logolink OPVVV


Newslettery:

Newsletter č.1 – prosinec 2021>>

Newsletter č.2 – leden 2022>>

Newsletter č.3 – duben 2022>>

Newsletter č.4 – červen 2022>>

Newsletter č.5 – září 2022>>

Newsletter č.6 – prosinec 2022>>

Newsletter č.7 – březen 2023>>

Newsletter č.8 – červen 2023>>

Newsletter č.9 – říjen 2023>>

 

Partneři projektu iKAP II: Inovace

 partneri ikap

Děkujeme našim partnerům za prezentace a představení své činnosti.

⦾ SPŠ Praha 10 V Úžlabině – Romana Bukovská>>
⦾ Ředitelská akademie>>
⦾ Post Bellum>>
⦾ KA2 Kyberšikana - PedF UK - Olga Kučerová>>
⦾ Jules a Jim - Pavla Táborská>>
⦾ Inovační laboratoř UK PedF - Veronika Haissingerová>>
⦾ H40 - Renata Bílková>>
⦾ Gymnázium U Libeňského zámku - Miroslav Vosmík>>
⦾ Distanční vzdělávání - PedF UK - Igor Červený>>
⦾ CEDU - Veronika Pevná>>
⦾ ČAS - Česká asociace streetwork>>

 

Zde vám přinášíme úvodní video, v němž představujeme hlavní partnery a aktivity našeho projektu. 

This site uses cookies to improve your experience.

Cookie Preferences

This website uses cookies and other tracking tools to improve the user experience and analyze website traffic. Some of them are necessary, others you can decide for yourself.

This site uses cookies to improve your experience.

Cookie Preferences

This website uses cookies and other tracking tools to improve the user experience and analyze website traffic. Some of them are necessary, others you can decide for yourself.

Cookies Settings

  • These cookies ensure that our site works properly and securely on all devices.

  • Thanks to analytical cookies, we know better what you are interested in and we can constantly improve this website.

  • These cookies help us to target advertising so that it corresponds to your interests and preferences as much as possible.