Vzdělávání

iKAP – podpora základního a středního školství v Praze

Pražský inovační institut se stal součástí přípravy velkého programu iKAP, který má za cíl podpořit základní a střední školství na území hlavního města Prahy.

Projekt implementace krajského akčního plánu II (iKAP II)

Praha – město, které zavádí priority vzdělávací politiky MŠMT do praxe základních a středních škol. To je cíl dvouletého projektu implementace Krajského akčního plánu II – Inovace ve vzdělávání (iKAP II - Inovace). Jeho tým pomáhá rozvoji funkčních partnerství škol, univerzit a neziskového sektoru na území Prahy. Projekt je financován z fondů EU prostřednictvím Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (MŠMT).

 

Implementace krajského akčního plánu II (iKAP II)

Projekt iKAP II navazuje na cíle a priority Krajského akčního plánu Prahy (KAP) a s pomocí 42 partnerů naplňuje konkrétní opatření KAP aktivitami přímo ve školách. Podporuje nadané žáky i žáky znevýhodněné nebo žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Pomáhá dětem s odlišným mateřským jazykem a jejich rodinám úspěšně projít školním vzděláváním. Podporuje rozvoj gramotností, kreativity a inovativnosti ve výuce, přispívá ke spolupráci středních škol s firmami. Prostřednictvím zavádění dlouhodobého plánování přispívá k systémovému zlepšení řízení škol, zvýšení kvality vzdělávání a zvýšení jeho dostupnosti pro každého žáka. 

Ze zkušenosti víme, že nejdůležitější fází řízení změn, je realizace strategických opatření. Při ní dochází ke změnám zavedených procesů, postupů a praxí. Projekt iKAP II – Inovace je z tohoto pohledu zásadní, protože pomáhá přímo ve školách ředitelům a učitelům dělat věci jinak, než dosud. Tak, aby prostředí školy, podmínky práce pedagogů i podmínky pro učení žáků byly ještě lepší a postupně se zlepšovaly i výsledky vzdělávání a kvalita škol. 

Projektový manažer iKAP II Mgr. Petr Valenta, Ph.D.:

"Zohledňujeme potřeby škol samotných, ale také priority Strategie vzdělávací politiky 2030 (MŠMT) a Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro Prahu. Projekt iKAP II – Inovace je tak důležitou součástí systému řízení změn ve vzdělávání a jsme moc rádi, že se do jeho realizace zapojila široká řada partnerů s jedinečným know–how a zkušenostmi při práci se školami. Všechny nás spojuje zájem o individuální potřeby lidí působících ve školství a hlavně zájem o to, jak je naplnit, abychom dosáhli cílů stanovených nejen samotnými školami, ale také cílů vzdělávací politiky. Naším společným krédem je přispívat ke kvalitě školství v Praze.“

 

Aktivity projektu iKAP II - Inovace

⇨ Rovné příležitosti ve vzdělávání

⇨ Vzdělávání žáků s odlišným mateřským jazykem

⇨ Ředitelská akademie

⇨ Podpora gramotností

⇨ Podpora odborných škol v oblasti kariérového poradenství, podnikavosti a polytechniky

⇨ Šablony

 

Projekt iKAP II byl zahájen 1. 6. 2021 a potrvá do 30. 11. 2023.

Tento web používá ke správnému fungování soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Zavřít Více informací