Vzdělávání

iKAP II – podpora základního a středního školství v Praze

Pražský inovační institut se stal součástí přípravy velkého programu iKAP, který má za cíl podpořit základní a střední školství na území hlavního města Prahy.

Schvalene logo iKAP horizontalni 1

Praha – město, které zavádí priority vzdělávací politiky MŠMT do praxe základních a středních škol. To je cíl dvouletého projektu implementace Krajského akčního plánu II – Inovace ve vzdělávání (iKAP II - Inovace). Jeho tým pomáhá rozvoji funkčních partnerství škol, univerzit a neziskového sektoru na území Prahy. Projekt je financován z fondů EU prostřednictvím Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (MŠMT).

 

Implementace krajského akčního plánu II (iKAP II)

Projekt iKAP II navazuje na cíle a priority Krajského akčního plánu Prahy (KAP) a s pomocí 40 partnerů naplňuje konkrétní opatření KAP aktivitami přímo ve školách. Podporuje nadané žáky i žáky znevýhodněné nebo žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Pomáhá dětem s odlišným mateřským jazykem a jejich rodinám úspěšně projít školním vzděláváním. Podporuje rozvoj gramotností, kreativity a inovativnosti ve výuce, přispívá ke spolupráci středních škol s firmami. Prostřednictvím zavádění dlouhodobého plánování přispívá k systémovému zlepšení řízení škol, zvýšení kvality vzdělávání a zvýšení jeho dostupnosti pro každého žáka. 

Ze zkušenosti víme, že nejdůležitější fází řízení změn, je realizace strategických opatření. Při ní dochází ke změnám zavedených procesů, postupů a praxí. Projekt iKAP II – Inovace je z tohoto pohledu zásadní, protože pomáhá přímo ve školách ředitelům a učitelům dělat věci jinak, než dosud. Tak, aby prostředí školy, podmínky práce pedagogů i podmínky pro učení žáků byly ještě lepší a postupně se zlepšovaly i výsledky vzdělávání a kvalita škol. 

Projektový manažer iKAP II Adam Dědič:

"Zohledňujeme potřeby škol samotných, ale také priority Strategie vzdělávací politiky 2030 (MŠMT) a Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro Prahu. Projekt iKAP II – Inovace je tak důležitou součástí systému řízení změn ve vzdělávání a jsme moc rádi, že se do jeho realizace zapojila široká řada partnerů s jedinečným know–how a zkušenostmi při práci se školami. Všechny nás spojuje zájem o individuální potřeby lidí působících ve školství a hlavně zájem o to, jak je naplnit, abychom dosáhli cílů stanovených nejen samotnými školami, ale také cílů vzdělávací politiky. Naším společným zájmem je přispívat ke kvalitě školství v Praze.“

3 prvek   Více informací najdete na webu projektu>>

 

3 prvek   Kalendář akcí je zde>>

 


Aktivity projektu iKAP II - Inovace a kontakty na realizační tým:

⇨ Rovné příležitosti ve vzdělávání

⇨ Vzdělávání žáků s odlišným mateřským jazykem

Rozvíjíme školu spolu

⇨ Podpora gramotností

⇨ Podpora odborných škol v oblasti kariérového poradenství, podnikavosti a polytechniky

⇨ Šablony

 

Gestor projektu:
Adam Dědič, dedic@prahainovacni.eu 
 

 

Odborní garanti klíčových aktivit: 
⦾ KA 1 Řízení projektu: Rut Schreiberová, schreiberova@prahainovacni.eu 
⦾ KA 2 Rovné příležitosti ve vzdělávání: Adam Spálenský, spalensky@prahainovacni.eu 
⦾ KA 3 Vzdělávání žáků s odlišným mateřským jazykem: Adam Spálenský, spalensky@prahainovacni.eu
⦾ KA 4 Ředitelská akademie: Tatiana Feketeová, feketeova@prahainovacni.eu 
⦾ KA 5 Podpora rozvoje gramotností: Vendula Ježková, jezkova@prahainovacni.eu 
⦾ KA 6 Podpora odborných škol v oblasti kariérového poradenství, podnikavosti a polytechniky: Adam Dědič, dedic@prahainovacni.eu 
⦾ KA 7 Šablony: Věra Dušková, duskova@prahainovacni.eu 
⦾ PR a komunikace: Jana Holcová, holcova@prahainovacni.eu 

Projekt iKAP II byl zahájen 1. 6. 2021 a trval do 30. 11. 2023.

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0021106.

logolink OPVVV


Newslettery:

Newsletter č.1 – prosinec 2021>>

Newsletter č.2 – leden 2022>>

Newsletter č.3 – duben 2022>>

Newsletter č.4 – červen 2022>>

Newsletter č.5 – září 2022>>

Newsletter č.6 – prosinec 2022>>

Newsletter č.7 – březen 2023>>

Newsletter č.8 – červen 2023>>

Newsletter č.9 – říjen 2023>>

 

Partneři projektu iKAP II: Inovace

 partneri ikap

Děkujeme našim partnerům za prezentace a představení své činnosti.

⦾ SPŠ Praha 10 V Úžlabině – Romana Bukovská>>
⦾ Ředitelská akademie>>
⦾ Post Bellum>>
⦾ KA2 Kyberšikana - PedF UK - Olga Kučerová>>
⦾ Jules a Jim - Pavla Táborská>>
⦾ Inovační laboratoř UK PedF - Veronika Haissingerová>>
⦾ H40 - Renata Bílková>>
⦾ Gymnázium U Libeňského zámku - Miroslav Vosmík>>
⦾ Distanční vzdělávání - PedF UK - Igor Červený>>
⦾ CEDU - Veronika Pevná>>
⦾ ČAS - Česká asociace streetwork>>

 

Zde vám přinášíme úvodní video, v němž představujeme hlavní partnery a aktivity našeho projektu. 

Na vašem soukromí nám záleží

Používáme soubory cookies

Tyto webové stránky používají soubory cookies a další sledovací nástroje s cílem vylepšení uživatelského prostředí, analýzy návštěvnosti webových stránek a zjištění zdroje návštěvnosti. Některé z nich jsou nezbytné, o těch dalších se můžete rozhodnout sami.

Na vašem soukromí nám záleží

Používáme soubory cookies

Tyto webové stránky používají soubory cookies a další sledovací nástroje s cílem vylepšení uživatelského prostředí, analýzy návštěvnosti webových stránek a zjištění zdroje návštěvnosti. Některé z nich jsou nezbytné, o těch dalších se můžete rozhodnout sami.

Nastavení souborů cookies

  • Zajišťují, že naše stránky fungují správně a bezpečně na všech zařízeních.

  • Díky nim lépe poznáme, co vás zajímá a můžeme tak neustále zlepšovat tento web k vaší spokojenosti.

  • Tyto cookies nám pomáhají s cílením reklamy tak, aby co nejvíce odpovídala vašim zájmům a preferencím.